NIEUWE LOCATIE VACCINATIECENTRUM WAS DOORDACHTE KEUZE

Terwijl bijna de klok rond in het vaccinatiecentrum van de ELZ Pallieterland volop gevaccineerd wordt, kwam de keuze van de huidige locatie in het Herman Vanderpoortenstadion en de daaraan verbonden financiële implicaties ter sprake tijdens de jongste gemeenteraad. Burgemeester Frank Boogaerts zorgde voor een duidelijk antwoord op de vanuit de oppositie gestelde vragen. 

 Het vaccinatiecentrum van de ELZ Pallieterland was lange tijd gevestigd in cultuurcentrum De Mol. Toen de culturele activiteiten hier eindelijk konden hervat worden, volgde de verhuis vooreerst naar de site van het H.-Hartziekenhuis en in de loop van oktober naar het Herman Vanderpoortenstadion. De ter beschikking gestelde ruimte wordt hier voorlopig gehuurd tot einde april 2022, met de mogelijkheid tot verlenging. De huurprijs voor een oppervlakte van 600 vierkante meter bedraagt 9.000 euro per maand, wat overeenstemt met 15 euro de vierkante meter. Daarnaast wordt een forfaitaire onkostenvergoeding betaald van 4.000 euro per maand. Zijn hierin begrepen: het gebruik van elektriciteit, gas en water, het benutten van de parking, operationele en noodzakelijke IT-aanpassingen, de verzekering en de afvalverwerking. In vergelijking met andere vaccinatiecentra betreft het hier marktconforme prijzen. Omdat gelet op de omvang van de pandemie snel moest gehandeld worden, was bevraging van de markt niet nodig. De keuze voor het Herman Vanderpoortenstadion was in overleg met de burgemeesters van de betrokken gemeenten, een wel doordachte keuze. Vanuit Berlaar was er even het voorstel om eventueel het militair domein te benutten, doch deze optie voldeed niet aan de door de overheid opgelegde eisen, o.m. op het vlak van bereikbaarheid. Bovendien is Lier centraal gelegen en telt de stad het hoogste inwonersaantal van de ELZ. Overleg met de kerkelijke overheid om desgevallend (een) kerk(en) ter beschikking te stellen, leverde evenmin resultaat op en voldeed ook niet aan de gestelde eisen. Langer verblijven in De Mol was helemaal geen optie in functie van de geplande culturele activiteiten. De keuze voor het Herman Vanderpoortenstadion was dan ook de juiste beslissing, die in consensus met de betrokken partijen werd genomen. 

Tekst: DéBé

Foto: RM

Begindatum: 
donderdag, 23 december, 2021
Einddatum: 
donderdag, 23 december, 2021

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK