NIEUWE LICHTENREGELING AAN KRUISPUNT TUNNEL, LEOPOLDPLEIN, BARON OPSOMER- EN VAN BOECKELLAAN

Tot einde 2017 was het Agentschap Wegen en Verkeer eigenaar van de lichtenregeling op het kruispunt van het Leopoldplein en de tunnel met de Baron Opsomerlaan en de Van Boeckellaan. De lichtenregeling geeft een conflict tussen de stroom overstekende fietsers en voetgangers en het gemotoriseerd verkeer. Daarnaast wordt er extra druk gecreëerd op enkele straten, doordat afslaan richting Baron Opsomerlaan vanuit de Antwerpsestraat en richting Van Boeckellaan vanuit de tunnel momenteel niet toegelaten is. Nu de stad eigenaar is van de lichtenregeling, besliste het college van burgemeester en schepenen om de verkeerssituatie op het kruispunt aan te passen.

Vanaf maandag 16 september zal het verkeer vanuit de Antwerpsestraat links kunnen afslaan richting Baron Opsomerlaan. Verkeer vanuit de tunnel zal ook links kunnen afslaan naar de Van Boeckellaan. De nieuwe lichtenregeling voorziet volgens schepen  Bert Wollants een aparte regeling tijdens de spitsuren ’s ochtends en ’s avonds en tijdens de daluren. In de nieuwe regeling zal er geen conflict meer zijn tussen overstekende voetgangers en fietsers én  het afslaand verkeer vanuit de tunnel. Aangepaste verkeersborden zullen de nieuwe verkeerssituatie op het kruispunt verduidelijken.

De aanpassingen aan de lichtenregeling gebeuren op maandag 16 september na het spitsuur. Vanaf 10 uur worden de verkeerslichten op knipperlicht gezet en start de betrokken firma met het herprogrammeren van de lichten. Deze operatie zal ongeveer een uur duren. De politie zal tijdens de aanpassingswerken aanwezig zijn om het verkeer in goede banen te leiden. Aankondigingsborden zullen de automobilisten attent maken op de gewijzigde verkeerssituatie. De nieuwe verkeerssituatie op het kruispunt wordt begin november door de stad geëvalueerd.

Tekst: DéBé

Foto: RM

Begindatum: 
maandag, 16 september, 2019
Einddatum: 
maandag, 16 september, 2019

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK