NIEUWE LED-VERLICHTING IN ERNEST VAN DER HALLENLAAN

In de Ernest Van der Hallenlaan – een zijstraat in de nieuwe verkaveling aan de Smedenstraat – werd zuinige LED-verlichting geplaatst. In deze omgeving werden eveneens energiebesparende armaturen voorzien, die zijn uitgerust met regelapparatuur zodat het lichtniveau kan afgestemd worden op de reële behoefte.

Volgens schepen Bert Wollants is het de bedoeling om de oude energieverslindende lampen en de verouderde armaturen, meer en meer te vervangen door zuinige LED-verlichting. In 2017 werd hiervoor een bedrag van 100.000 euro in de begroting ingeschreven. Het is de bedeoeling de stedelijke diensten tegen 2030 klimaatneutraal te maken. Het voorbije jaar werd al op verscheidene plaatsen LED-verlichting geplaatst. Dit is het geval voor sporthal ’t Spui, de verlichting van de Zimmertoren en langs de Binnenete, de Anton Bergmannlaan, de Van Brandtpoort en de Kolveniersvest.

Dit jaar wordt in samenspraak met Eandis de LED-verlichting op de stadsvesten uitgebreid. Vooreerst op de Bergmann- en de Davidvest en vervolgens op de Begijnenvest. Staan eveneens op het programma: de Van Boeckellaan, het Leopoldplein, de Merelstraat, de Kroonstraat en de Kemmelstraat. Alleen al langs de Binnenete heeft de nieuwe verlichting een besparing van 9% opgeleverd. Samen met Eandis werd een masterplan voor de openbare verlichting op gans het grondgebied opgesteld. De stad Lier toonde zich hierbij volgens Werner Van Hauwaert (Eandis) ‘een goede leerling’. Op termijn zal Lier mooier, beter en zuiniger verlicht zijn.

Begindatum: 
woensdag, 25 januari, 2017
Einddatum: 
woensdag, 25 januari, 2017

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK