NIEUWE GROENVOORZIENINGEN VOOR DE FRUITHOFLAAN EN DE TARWELAAN

In de Fruithoflaan en de Tarwelaan staan momenteel moeraseiken, die in de loop van de jaren behoorlijk gegroeid zijn. De wortels zorgen voor een behoorlijke wortelopdruk, waardoor de bestaande voetpaden loskomen. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties.

Uit een proefproject waarbij de bewoners van de Fruithoflaan werden bevraagd, blijkt dat het merendeel van de bewoners de bomen wil laten rooien en vervangen door aangepaste straatbomen. Het technisch bureau ging daarop aan de slag om een praktisch en haalbaar voorstel uit te werken om de moeraseiken te rooien en te vervangen en het voetpad te herstellen. In het voorstel werd ook de Tarwelaan betrokken, omdat het probleem van de wortelopdruk zich ook daar voordoet.

Het rooien van de moeraseiken gebeurt in eigen beheer. Nadien worden nieuwe straatbomen van het type ‘sierpeer’ aangeplant en worden de gazonstroken hersteld. Deze kleinere boomsoort heeft een mooie witte bloei in het voorjaar. Het college start de gunningsprocedure en heeft de raming en de lastvoorwaarden goedgekeurd. De raming bedraagt 19.475 euro, BTW inbegrepen.

Het rooien van de bomen start in het najaar 2017. Het zal gefaseerd verlopen aangezien de moeraseiken op verschillende tijdstippen aangeplant werden. Het probleem met de voetpaden is groter bij de bomen die eerder werden aangeplant. Ook budgettair gezien is het aangewezen de werken te spreiden.

Tekst: DéBé

Foto: RM

Begindatum: 
vrijdag, 23 juni, 2017
Einddatum: 
vrijdag, 23 juni, 2017

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK