NIEUWE ‘PALLIETERTUNNEL’ PLECHTIG GEOPEND

Vlaams minister van openbare werken en mobiliteit Ben Weyts en burgemeester Frank Boogaerts hebben de nieuwe tunnel onder het kruispunt van de Ring ren de Mechelsesteenweg plechtig geopend. Risje Claes en Gusta Voet die samen met Tony hellemans de wedstrijd voor de naamgeving wonnen, mochten het naambordje ‘Pallietertunnel’ onthullen.

De open tunnelsectie is 362 meter lang en 12 meter breed. In dit gedeelte werd 1.310 kubieke meter beton, 32.750 kilogram staalvezel en 338.500 kilogram staal verwerkt. De gesloten tunnelsectie is 63 meter lang, 12 meter breed, 7 meter diep met een vrije hoogte van 5 meter. Hier werd 1.125 kubieke meter beton, 28.225 kilogram staalvezel en 295.000 kilogram staal verwerkt. Voor de bouw van de tunnel werd 35.000 kubieke meter grond afgevoerd.

Volgens Vlaams minister Ben Weyts wordt één van de zwarte verkeerspunten in Vlaanderen, veiliger voor autobestuurders, fietsers en voetgangers. Bovendien zal de tunnel voor een vlottere verkeersdoorstroming zorgen. Spreker verwees naar het tragische ongeval met Louis Neefs en zijn echtgenote in 1980 en benadrukte dat het Vlaams Gewest 7,9 miljoen euro investeerde in het project.

Burgemeester Frank Booagerts herinnerde aan de moeizame onteigeningsprocedures en aan de financiële beperkingen van de overheid. De tunnel zal niet alleen het doorgaand verkeer vlotter laten verlopen, maar ook de mobiliteit in de binnenstad ten goede komen. Hij dankte iedereen die betrokken was bij de realisatie, de buurtbewoners, de handelaars en de bedrijven voor het betoonde geduld. Terloops herinnerde hij er de minister aan  dat volgens het oorspronkelijk plan ook de andere kruispunten van de Ring zouden ondertunneld worden.

Na het officiële gedeelte konden de belangstellenden door de tunnel wandelen. Daarvoor was de nodige animatie voorzien met drankjes en hapjes, muziek, een filmpje met het verloop van de werken en het maken van een ‘werfie’ in werfkledij. De kinderen konden zich laten schminken en mochten met krijt ene spoor achterlaten op het wegdek en de tunnelwanden.

Begindatum: 
maandag, 18 april, 2016
Einddatum: 
maandag, 18 april, 2016

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK