NIEUW AANBOD VOOR GRATIS KLIMAATBOOMACTIE

De klimaatboomactie waarbij elk gezin gratis een boom, heester of klimplant kon bestellen, kende een groot succes in 2021. De stad wil de actie dan ook in 2024 herhalen, zo meldt schepen Bert Wollants. Volgens het bestuursakkoord is het de bedoeling om tegen 2024 in Lier en Koningshooikt 10.000 nieuwe bomen en heesters aan te planten.

Tijdens de actie in 2021 haalden de inwoners ruim 2.500 bomen en heesters af. Vermits op dit moment al 7.717 extra bomen werden aangeplant, zal de kaap van 10.000 exemplaren binnen de buiten de kom, ruim overschreden worden. De bebossing aan het Fort van Lier en aan de Mechelsesteenweg zijn nog niet in deze cijfers vervat. De inwoners worden nogmaals opgeroepen om hun tuinen en gevels te vergroenen en mee te werken aan een klimaatbestendige stad. Opnieuw wordt ene gevarieerd gamma van verschillende inheemse hoogstammige bomen, hoog- en laagstamfruitbomen en diverse heesters en klimplanten aangeboden. Inwoners met een kleine tuin of een balkon kunnen ook aan de actie deelnemen door bijvoorbeeld een halfstam fruitboom of een heester in een pot te planten of een klimplant tegen de gevel of pergola aan te brengen. Wie een tegeltuin wil aanleggen, kan online een aanvraag indienen via www.lier.be/tegeltuin. In het meerjarenbudget wordt voor deze klimaatboomactie bomen en heesters een bedrag van 25.000 euro (inclusief 6% BTW) voorzien. Meer info over de actie 2024 wordt later bekend gemaakt.

Tekst  DéBé

Foto  Luc Peeters

Begindatum: 
vrijdag, 24 november, 2023
Einddatum: 
vrijdag, 24 november, 2023

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK