NATUURGEBIED NAZARETH-ZUID WORDT UITGEBREID

Het natuurgebied van Nazareth-Zuid, dat eigendom is van Natuurpunt-afdeling de Wielewaal, wordt uitgebreid met een perceel van 4 hectare. Op deze manier wordt langs de Nazarethdreef een aaneengesloten natuurgebied van 26 hectare bekomen. De afdeling heeft in totaal meer dan 500 hectare in eigendom of beheer. De aankoop van natuurgebied wordt deels gesubsidieerd, al blijft een substantieel deel voor rekening van de afdeling.

Het natuurgebied van Nazareth-Zuid werd aangekocht in 2016. Na enkele jaren natuurbeheer en landschapsherstel, worden mooie resultaten geboekt op het vlak van biodiversiteit, fauna en flora. In het natuurgebied werd een educatief wandelpad – met inbegrip van een knuppelpad – aangelegd. De voorbije maanden werden in de vallei van de Kleine Nete ook ettelijke illegale vijvers ‘vernatuurlijkt’. Voor de aankoop van de 4 hectare nieuw natuurgebied, kan per vierkante meter een perceel gekocht worden. Een bedrag kan overgeschreven worden op rekeningnummer BE84 8802 9892 6159 van Natuurpunt-Wielewaal Lier. Vanaf 40 euro wordt een fiscaal attest afgeleverd. Betalingen dienen in dit geval te gebeuren naar rekeningnummer BE56 2930 2120 7588, met de vermelding ‘gift res.fonds 7250 Kl. Nete vallei’.

Tekst: DéBé

Foto's: Wielewaal

Begindatum: 
zaterdag, 23 mei, 2020
Einddatum: 
zaterdag, 23 mei, 2020

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK