NAJAARSPROGRAMMA ‘FOCUS OP WATER’

Tot en met 24 maart heeft in het stadsmuseum de tentoonstelling ‘Ruimte voor Water’ plaats. Onder het motto ‘Focus op Water’ heeft het recent opgerichte waterforum dat bestaat uit vertegenwoordigers van Argus Lier, de Koninklijke Moedige Bootvissers, Natuurpunt de Wielewaal, Transitie Lier, het Humanistisch Verbond Lier, het Liers Genootschap voor Geschiedenis en de stad, voor het najaar een randprogramma uitgewerkt.

Vrijdag 1 september wordt om 19.30 uur in cultuurcentrum Vredeberg de documentaire ‘De drinkbare Maas’ van Li An Phoa voorgesteld. Bij deze gelegenheid geeft Jef De Schutter namens regionaal landschap Kleine en Grote Nete toelichting bij het strategisch project Kleine Nete. Meer info via lier.transitie.be. Zondag 10 september start om 14 uur aan het stadhuis de wandeling met als thema ‘Lierse verhalen over water’. Meer info via www.visitlier.be/nl/zondagswandelingen-met-gids. Donderdag 28 september vertrekt om 19 uur aan de Molbrug een fietstocht onder het motto ‘Wie doet wat voor de Lierse waterlopen?’ Meer info via www.natuurpunt.be/afdelingen/natuurpunt-de-wielewaal. Vrijdag 6 oktober houdt Hans Welens om 20 uur in café de Refuge aan het Zimmerplein een voordracht over ‘Hoe het water nu en later bepaalt’. Meer info via transitielier.be. Zaterdag 21 oktober wordt om 11.30 uur aan het station van Lier verzameld voor een treinrit naar Diest, om er via een wandeling kennis te maken met ‘de beste practice voor water door de stad’. Meer info via hans.welens@gmail.com. Dinsdag 7 november houdt Patrick Willems om 20 uur in cultuurcentrum Vredeberg een lezing met als titel ‘Hoe strijden tegen waterschaarste en overstromingen?’. Meer info via hvv.vrijdenkendlier@telenet.be. Donderdag 7 december tenslotte zorgen Marc Mees, André Van den Broeck en Hans Welens voor een ‘Historische blik op water in Lier’. Meer info via www.liersgenootschap.be.

 

Tekst  DéBé

Foto  Luc Peeters

 

Begindatum: 
maandag, 28 augustus, 2023
Einddatum: 
maandag, 28 augustus, 2023

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK