N-VA STEVENT NAAR VOLHARDING NA DE VERANDERING

Onder bijzonder ruime belangstelling had in het Hof van Aragon de nieuwjaarsreceptie van de N-VA Lier-Koningshooikt plaats. Eregast was Staatssecretaris Theo Francken. Eerder werd het pad achter het spreekgestoelte voor hem geëffend door voorzitter Toon Vaessens en burgemeester Frank Boogaerts.

Nu de legislatuur halfweg is, keek de voorzitter even terug op de voorbije jaren. Hij verwees naar de uitgangspunten van begin januari 2013. Deze waren: het saneren van de stadsfinanciën en het afbouwen van de schuld; het creëren van budgettaire ruimte voor nieuwe investeringen op het gebied van infrastructuur, sport en cultuur; het voeren van een rechtvaardig sociaal beleid; het ondersteunen van de middenstand en de zelfstandige ondernemers; het versterken van het sociaal weefsel via allerhande evenementen en het terugdringen van de criminaliteit. Aan de hand van een lange reeks concrete voorbeelden, toonde spreker aan dat al heel wat gerealiseerd werd. Ook al zijn vele zaken ten goede gekeerd, dan mogen de mandatarissen allerminst op hun lauweren rusten. Op 2 maart wordt bij N-VA Lier-Koningshooikt een nieuw bestuur gekozen. De nieuwe ploeg wacht de taak om de N-VA-visie inzake beleid verder gestalte te geven, ten dienste van de Lierenaars en de Hooiktenaars.

Burgemeester Frank Boogaerts verwees op zijn beurt naar de klinkende verkiezingsoverwinning van 14 oktober 2012, die voor de N-VA 6 vertegenwoordigers in het schepencollege, 6 in de gemeenteraad en 4 in de OCMW-raad opleverde. Vanaf januari 2013 werd werk gemaakt van de slogan ‘Denken, Durven, Doen’ en van de aangekondigde ‘Verandering’. De belangrijkste verandering was het doorvoeren van de noodzakelijke besparingen om de schuldenberg af te bouwen en extra ruimte voor nieuw investeringen te creëren. De burgemeester verwees verder naar enkele verwezenlijkingen en plannen voor de onmiddellijke toekomst. Daartoe behoren: zuinige LED-verlichting langs de binnen-Nete, verlichting van de vesten, heraanleg van talrijke straten, verdere steun aan de kleinhandel, uitbreiding van het gratis parkeren van 15 naar 30 minuten, ANPR-camera’s langs de invalswegen, een nieuwe evenementenweide, ontwikkeling van de site van de Normaalschool, gratis ophalen van de roze zakken en verlaging van de algemene gemeentebelasting.

‘Last but not laest’ nam Staassecretaris Theo Francken het woord. Op vlotte en onderhoudende wijze stond hij uitgebreid stil bij het gevoerde beleid op het vlak van asiel en migratie en bij de vluchtelingencrisis. Zodoende konden de aanwezigen kennis maken met een begenadigde spreker, wiens aanpak in brede kringen waardering geniet.

Begindatum: 
vrijdag, 22 januari, 2016
Einddatum: 
vrijdag, 22 januari, 2016

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK