N-VA BERLAAR ERG GESCHROKKEN DOOR BESLISSING OM ASIELCENTRUM ONDER TE BRENGEN IN LEGERKAZERNE

N-VA Berlaar reageert als meerderheidspartij geschrokken op het plotse nieuws om de legerkazerne in de Welvaartstraat om te vormen tot tijdelijk asielcentrum. Het lokaal bestuur werd in deze niet gehoord. N-VA Berlaar voelt zich dan ook in de kou gezet door de nieuwe staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor (CD&V). Deze toonde weinig respect voor de lokale democratie in haar geheel en voor burgemeester Walter Horemans (CD&V) in het bijzonder. ‘We betreuren het dat wij pas enkele minuten voor de officiële mededeling werden ingelicht’, aldus eerste schepen Jan Hendrickx (N-VA).

De partij begrijpt dat er opvang moet zijn voor asielzoekers in ons land, maar stelt zich duidelijk vragen bij de locatie en de proportionaliteit. ‘We achten deze locatie voor een asielopvang volstrekt ongeschikt. Bij eerdere plannen om hier voor de regio een vaccinatiecentrum onder te brengen, was deze locatie volgens verschillende instanties niet geschikt omwille van de moeilijke bereikbaarheid. Ze is bovendien afgelegen van allerhande mogelijke voorzieningen’, vult Jan Hendrickx aan. ‘Daarbij stellen we ons vragen over hoe we deze mensen degelijk kunnen opvangen. Het had beter geweest om met een kleiner aantal te beginnen en te zien hoe het proces verloopt. Nu staan we als lokaal bestuur voor een voldongen feit’. Dat nu plotsklaps 750 asielplaatsen op één plaats moeten bij gecreëerd worden, is symptomatisch voor het beleid dat gevoerd werd en wordt onder Sammy Mahdi en Nicole De Moor. De terugkeercijfers van illegale migranten zijn erbarmelijk in vergelijking met de vorige regeerperiode. Jaarlijks worden er 5.000 mensen minder teruggestuurd dan onder het beleid van Theo Francken. In plaats van de lasten van asielopvang te spreiden over de verschillende regio’s, wordt een Vlaamse gemeente met amper 11.000 inwoners gedwongen om alle lasten te dragen. Bovendien bevindt zich in de regio al een asielcentrum in Broechem.

Tekst: DéBé

Foto: N-VA

Begindatum: 
zondag, 10 juli, 2022
Einddatum: 
zondag, 10 juli, 2022

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK