MISSIE EN VISIE VOOR HET STEDELIJK MUSEM

In het voorjaar besliste het schepencollege om het Timmermans-Opsomerhuis in 2018 te verlaten en om het stedelijk museum Wuyts-Van Campen en Baron Caroly in te richten als stadsmuseum. De stuurgroep ‘Stadsmuseum Lier’, bestaande uit deskundigen en vertegenwoordigers uit de culturele sector, de betrokken overheden en lokale actoren, stelde nu een visie en een missie op voor het stadsmuseum.

Het stadsmusem, zo stelt schepen Rik Verwaest, moet de inwoners en de bezoekers met het erfgoed van de stad en de omgeving verbinden. Hier moeten verhalen, objecten, tradities en gebruiken uit het verleden, het heden en de toekomst van de stad, verzameld en gedeeld worden. Als ontmoetingsplek met hedendaagse, kwalitatieve en interactieve presentaties, moet het museum ruimte creëren voor inspiratie, gesprek en reflectie. Zodoende levert het een actieve bijdrage om van Lier een levendige stad te maken met wortels in het verleden en de blik gericht op de toekomst. Het museum wil diverse bezoekers en bewoners betrekken en verbinden met elkaar. Erfgoed wordt daarbij als bindend element beschouwd tussen verleden, heden en toekomst. Participatie van bewoners moet betrokkenheid creëren, waardoor het draagvlak voor erfgoed wordt versterkt.

Het geheel van verhalen, objecten, tradities en gebruiken die in de stad en de omgeving aanwezig zijn en in relatie staan tot de geschiedenis en de identiteit van de stad, vormt de ‘Collectie Lier’. Het museum neemt een zorgende rol ten aanzien van het roerend, onroerend en immatrieel erfgoed dat eigendom is van de stad of toebehoort aan verenigingen, instellingen en particulieren. Het museum stelt zich medeverantwoordelijk voor het behoud, de ontsluiting en de ondersteuning hiervan.

Wat de presentatie van het erfgoed betreft, zal het Stadslmuseum Lier in een basisopstelling het verhaal van de stad en de omgeving brengen. Daarnaast wordt een programma van participatie met bewoners ontwikkeld, wat resulteert in steeds wisselende presentaties. Dit moet het museum de nodige dynamiek geven. In het verlengde van dit alles wordt een projectsubsidie voor een ‘ontwikkelingsgericht cultureel-erfgoed project’ aangevraagd.

 

 

Begindatum: 
donderdag, 17 september, 2015
Einddatum: 
donderdag, 17 september, 2015

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK