MINISTER DE BLOCK PLEIT VOOR TOEGANKEKLIJKE EN BETAALBARE GEZONDHEIDSZORG

Minister Maggie De Block hield in cultuurcentrum Vredeberg een druk bijgewoonde uiteenzetting over het toegankelijk en betaalbaar houden van de gezondheidszorg. In haar inleiding stelde ze dat ons land een kwalitatief hoogstaand niveau van medische behandeling, een toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg en een goed systeem van sociale bescherming biedt.

Sociaal kwetsbare patiënten vinden evenwel niet altijd hierin hun weg. De grootste uitdaging voor de volgende jaren blijft het betaalbaar houden van de gezondheidszorg. Als gevolg van de toename van de levensverwachting, de steeds duurdere nieuwe medische behandelingen en technieken en de toename van het aantal chronische ziekten, dreigen de kosten niet langer beheersbaar te blijven. Recent nam de regering dan ook een aantal noodzakelijke maartregelen. De prioriteit voor de komende jaren lijkt dan ook het duurzaam, aangepast en toegankelijk houden van de sociale systemen. Duurzaam betekent dat de zorgen en de sociale uitkeringen betaalbaar blijven voor de overheid. Aangepast betekent dat nieuwe samenwerkingsverbanden en netwerken op punt worden gesteld, om ervoor te zorgen dat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven en dat chronische zieken kunnen rekenen op gespecialiseerde zorgen in hun eigen woning. Toegankelijk betekent tenslotte dat iedereen die zorgen nodig heeft, deze ook krijgt en weet waarop hij/zij recht heeft. Zo moet het elektronisch patiëntendossier een snelle, digitale uitwisseling van informatie mogelijk maken.

Tekst: DéBé

Foto's: 

Begindatum: 
maandag, 9 oktober, 2017
Einddatum: 
maandag, 9 oktober, 2017

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK