MELKERIJ SINT CLEMENS WAS RUIM 75 JAAR EXPORTPRODUCT VAN LIER

Naast de margarinefabriek ‘Brabantia’ die hier al eerder aan bod kwam, ontplooide ook de melkerij Sint Clemens van 1932 tot 2009 een opvallende economische bedrijvigheid in Lier. Met als merknaam ‘Bonilac’ en ‘Babymel’ werden de melkproducten ruim 75 jaar lang op ruime schaal verdeeld. Vandaag is de voormalige industriële site omgebouwd tot tien riante woonéénheden.

De melkerij werd in 1932 opgericht door de coöperatieve Sint Clemens. In 1938 werd de bedrijvigheid van de familie Vercammen overgenomen door de drie broers Dierckx, met Frans als zaakvoerder. Eerder hadden ze in Eppegem al een melkerij overgenomen. Onder de merknaam ‘Bonilac’ en ‘Babymel’ werden melkproducten gefabriceerd en verdeeld over de ruime omgeving. De melk werd in de bekende ‘stopen’ opgehaald bij de boeren, gewogen, gecontroleerd aan de hand van monsters, gepasteuriseerd, gekoeld, opgeslagen, op flessen getrokken en met de toen vertrouwde rode vracht- en aanhangwagens op de bestemming gebracht. In 1967 kwam er op de bedrijfssite ook een  bottelarij bij. Het water van de grote vijver werd gebruikt om de installaties te reinigen. Als gevolg van de toenemende concurrentie en de concentratievorming in de sector, werd Sint Clemens in 1991 verkocht aan de zuivelfabriek ‘Inex’ uit Baardegem. Tot in 2009 werd in Lier nog wel babymelk geproduceerd. In 2010 werd de site definitief verlaten. Op dat moment fungeerde de Nederlander Gerrit van Hoek, die sinds 1973 in één van de hoeves van de Anderstad woonde, als bedrijfsleider. Tijdens de jaren ‘7O en ‘8O waren hier 50 medewerkers actief.

De melkerij Sint Clemens is onafscheidelijk verbonden met de site van de Anderstad. Na de inval van de Noormannen in onze contreien tijdens de eerste helft van de 9de eeuw, liet de landsheer van het Land van Arkel hier een versterking bouwen. In 1247 wordt melding gemaakt van de versterkte waterburcht ‘Anderstadt’ omringd door water, die toebehoorde aan Floris Berthout, heer van Berlaar en Mechelen. Deze burcht werd verbouwd tot kasteel, waar de tolinkomsten uit rivier- en landverkeer werden geïnd. Het woongedeelte van het kasteel werd op 4 april 1585 grotendeels door brand vernield. Het resterende gedeelte werd in 1784 afgebroken. In 1808 werd het landgoed als staatsdomein verkocht aan een Antwerpse familie. In 1906 werden op de site van de Anderstad 3 hoeves met stalhuis en schuur gebouwd, w.o. de Anderstadthoeve en de Welvaartshoeve. Eén van deze hoeves werd in 1932 omgebouwd tot melkerij. Nadat de gebouwen enige tijd leeg stonden, werden ze aangekocht door 9 gezinnen. Met respect voor de historische erfgoedwaarde werden de hoeves gerestaureerd en verbouwd tot 3 woningen en de voormalige bedrijfsgebouwen tot 7 lofts;

Tekst: DéBé

Foto's: Uit het archief van Felix Struyf.

Begindatum: 
vrijdag, 8 januari, 2021
Einddatum: 
vrijdag, 8 januari, 2021

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK