MEERE MIDDELEN VOOR EEN PROPER LIER

Om nog meer in te zetten op een proper uitzicht van de stad, gaat het stadsbestuur volgens schepen Bert Wollants bijkomende middelen voorzien. Hierbij neemt het ‘ontkruidbeheer’ een belangrijke plaats in. Hiervoor wordt een budget van 38.200 euro uitgetrokken.

In het kader hiervan worden verhardingen in natuursteen gereinigd. De binnenstad wordt hiervoor opgespitst in 3 zones: de Antwerpsestraat, de Eikelstraat en het Zimmerplein en de Grote Markt. Om de 3 jaar zal elke zone gereinigd worden. Daarnaast gaat de nodige aandacht naar het onkruidbeheer op begraafplaatsen en naar het verwijderen van onkruid en zwerfvuil in de goten van wegen en het reinigen van invals- en verbindingswegen. De kostprijs hiervan wordt geraamd op 27.800 euro.

Het resterende bedrag is bestemd voor (1) het opruimen van zwerfvuil langs wegbermen, (2) als reserve voor eventuele prijsverhogingen bij aanbestedingen en (3) het opdrijven van de reinigingsfrequentie indien dit nodig of wenselijk zou blijken. Bovendien wordt geïnvesteerd in de vervanging van het straatmeubilair en de vuilbakken op de stadsvesten.

Voor een Proper Lier rekent de stad voor de periode 2014-2019 op een subsidiëring van de Vlaamse Regering van 15.750 euro per jaar en dit in het kader van milieu- en natuurtaken die worden uitgevoerd door doelgroepwerknemers. De betoelaging wordt toegestaan op basis van een opgelegd minimum aan prestaties ‘sociale tewerkstelling’ voor een vooraf specifiek takenpakket. Een jaarlijkse rapportering is bovendien noodzakelijk.

Begindatum: 
zondag, 8 maart, 2015
Einddatum: 
zondag, 8 maart, 2015

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK