MEERDERE AANPASSINGEN VOOR ONTWIKKELINGSPLANNEN NORMAALSCHOOLSITE

De plannen voor de ontwikkeling van de Normaalschoolsite in het hart van de stad in de richting van nieuwbouwappartementen, woningen, een cohousingproject in het voormalige klooster van de Kluis en ruimte voor startende ondernemers, werden op meerdere punten aangepast. Tegen de oorspronkelijke plannen werden tijdens het openbaar onderzoek 164 bezwaarschriften ingediend. Bovendien werd beroep aangetekend bij de Bestendige Deputatie. Het buurtcomité van ’t Looks pleitte van in het begin voor een meer kleinschalige invulling.

In juli 2017 werd een samenwerkingsverband afgesloten tussen  het stadsontwikkelingsbedrijf SoLag en THV Vanhaerens Development-Atis Projects, voor de ontwikkeling en invulling van de site. Bij het einde van vorig jaar werd het project voorgesteld aan de Lierse bevolking en aan de bewoners van  de buurt in het bijzonder. Geleidelijk kwamen steeds meer bekommernissen aan de oppervlakte m.b.t. de mobiliteit, veiligheid, architecturale en technische aspecten, zoals de impact van het project op de waterhuishouding van de bestaande woningen. De bekommernissen resulteerden in bezwaarschriften van de buurt, die kan steunen op een breed draagvlak. Bovendien werd beroep aangetekend bij de Bestendige Deputatie. Toch bestond een consensus om via overleg naar oplossingen te zoeken. Uiteindelijk werd onder de vorm van aanpassingen een akkoord gevonden.

Door een aantal appartementen niet te realiseren, wordt een inkijk in de bestaande woningen beperkt. Om mogelijke inkijk in bestaande woningen in de Berlaarsestraat verder te beperken, worden bomen van voldoende hoogte aangeplant. In de Kluizestraat wordt de architectuur van de nieuwe voorziene ééngezinswoningen aangepast. Van 7 van de 8 nieuwe woningen wordt de 3de bouwlaag geschrapt. Ook de architectuur van het nieuwe gebouw aan het Kluizeplein  wordt aangepast. De 4de bouwlaag wordt beperkt om maximaal zonlicht te behouden op het Kluizeplein. De onderste bouwlaag wordt transparant gemaakt, zodat een vrije doorkijk ontstaat tussen het Kluizeplein en de collectieve buitentuin van de nieuwe woningen op de plaats van de vroegere oefenschool. Het pand in de Berlaarsestraat 23-25 dat moet afgebroken worden voor een inrit, zal bij de heropbouw worden voorzien  van een gevel in metselwerk die past in het straat beeld.

Op het vlak van mobiliteit worden de 2 gesplitste parkings met elkaar verbonden, zodat er 1 inrit komt via de Berlaarsestraat en 1 uitrit via het Kluizeplein. Na de werken wordt het Kluizeplein in overleg met de buurt heraangelegd. De stad engageert zich om de nodige maatregelen te treffen zodat geen verkeer van de site via het Kluizeplein door de wijk ‘t Looks zal rijden. In de Berlaarsestraat worden geen parkeerplaatsen opgeofferd en de paaltjes in de Hazenstraat  blijven behouden. Met het oog op de nodige veiligheid wordt aan de inrit van de ondergrondse parking in de Berlaarsestraat een geluidsarme poort geïnstalleerd. Deze poort dient tussen 22 en 7 uur als afsluiting van het publieke plein. De voorziene buurtwinkels krijgen niet het karakter van nachtwinkel. De aangelanden krijgen tenslotte de kans om via een poort hun woning achteraan te ontsluiten, grotendeels voor rekening van de ontwikkelaar.

Tekst: DéBé

Foto's: RM

Begindatum: 
zondag, 9 september, 2018
Einddatum: 
zondag, 9 september, 2018

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK