MAGGIE DE BLOCK GEZONDHEIDSZORG : voor iedereen blijvend toegankelijk en betaalbaar ?

Kenmerkend voor de gezondheidszorg in ons land is het kwalitatief hoogstaand niveau van de medische behandelingen en de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg.
Minister Maggie DE BLOCK stelt terecht dat ons land – ook de vorige jaren – in Europa het meest toegankelijke systeem kent.
Toch vinden sociaal kwetsbare patiënten niet altijd hun weg naar de medische zorg. De thans verplichte derdebetalersregeling voor personen met verhoogde tegemoetkoming verlaagt de drempel voor het huisartsenbezoek. Anderzijds beperkt het moratorium op de wijkgezondheidscentra de forfaitaire geneeskunde.
De grootste uitdaging evenwel, is de gezondheidszorg betaalbaar te houden. Door evoluties als de toename van de levensverwachting, de (steeds duurdere) nieuwe medische technieken en geneesmiddelen en de toename van het aantal chronische i.p.v. acute zieken, dreigen de kosten de pan uit te rijzen.
De groeinorm van 1,5´%  blijft ook na de begrotingscontrole behouden. Wel nam de regering recent een aantal besparingsmaatregelen, waarvan minister Maggie DE BLOCK stelt dat er niet met de botte bijl, maar met een fijn scalpel werd gewerkt.
Waarbij niet alleen naar meer efficiëntie (zoals de samenwerking tussen ziekenhuizen en tegengaan van ondoelmatig gebruik van geneesmiddelen) wordt gestreefd, maar ook nieuwe initiatieven (als de terugbetaling van psychologische zorg, de NIPT-test, immuuntherapie e.d.m.) een kans krijgen.

Uiteraard zijn er over deze complexe problematieken verschillen van mening. Na de uiteenzetting van de minister, kan U vragen stellen, dan wel uw mening naar voor brengen.

 
Georganiseerd door :
 
* Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging Vrijdenkend Lier
* Uitstraling Permanente Vorming – Wetenschapspopularisering Lier
* Huis van de Mens, Begijnhofstraat,4, Lier
i.s.m. Vormingsplus regio Mechelen-Lier
met ondersteuning van de Instelling voor Morele Dienstverlening Antwerpen
 
 
Toegang : 4€/2€(leden/Gomor/jongeren)
Eén consumptie inbegrepen.
Vooraf inschrijven wordt voor deze voordracht absoluut aanbevolen.
 
Info en inschrijven : hvv.vrijdenkendlier@telenet.be 03/480 89 23  0495/431 429
 
DINSDAG 3 OKTOBER 2017
Let wel : aanvang om 19 u. !
 
Begindatum: 
dinsdag, 3 oktober, 2017
Einddatum: 
dinsdag, 3 oktober, 2017

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK