LOKALE POLITIE LIER PRESENTEERT DALENDE CRIMINALITEITSCIJFERS

Naar goede gewoonte hebben burgemeester Frank Boogaerts en korpschef Werner Cazaerck het jaarverslag van de Lokale Politie Lier voorgesteld. Hieruit blijkt dat de criminaliteit is gedaald van 2.718 feiten in 2014, via 2.803 in 2015 naar 2.529 in 2016. Met de installatie van de slimme ANPR-camera’s in het najaar, is het de verwachting dat de criminaliteitscijfers nog verder zullen dalen.

De meeste criminele feiten hadden in 2016 betrekking op diefstal en afpersing (825 tegenover 990 in 2015); verdovende middelen (240 tegenover 225); gewelddadige misdrijven tegen eigendommen (229 tegenover 233); misdrijven tegen de lichamelijke integriteit (2O8 tegenover 230) en dronkenschap en alcohol (135 tegenover 137). Het voorbije jaar warden 174 inbraken in woningen, commerciële ruimten en openbare instellingen vastgesteld. In 2012 waren er dit nog 277. 2 verdachten werden op heterdaad betrapt en 9 personen na onderzoek geïdentificeerd. 96 buurtonderzoeken leverden in 7 gevallen een positief resultaat op. De 116 woninginbraken vonden vooral tijdens de maanden juli (18), september (14) en oktober (13) plaats. De oprichting van Buurt Informatie Netwerken (BIN’s) in de wijken van Zevenbergen en Kloosterheide én in Koningshooikt, had duidelijk een gunstig effect.21 verdachten warden gearresteerd, 12 werden aangehouden en 3 vrijgelaten onder voorwaarden.

Op het vlak van drugsbestrijding werden in 2016 voor het bezit van drugs 167, voor drugshandel 33 en voor drugsteelt 7 processen-verbaal opgesteld. Acties werden gevoerd in scholen en een aantal kleine marihuana-plantages ontmanteld. Bij een gecoördineerde actie warden ook 4 grote plantages vernield. Inzake verkeersveiligheid ging de nodige aandacht naar het respecteren van de toegelaten snelheid, het rijden onder invloed, de zone 30 en het hinderlijk parkeren. 6.988 maal werd een process-verbaal opgesteld voor te snel rijden. In 2015 waren er dit 3.326. 55. bestuurders bliezen bij controle positief. In de zone 30 werden 16.762 controles uitgevoerd. Daarbij gingen 1.864 overtreders op het boekje. Bijna 89% hield zich aan de opgegeven snelheid. 3.207 maal werd een proces-verbaal opgesteld voor hinderlijk parkeren. Dit betekent een toename met 634 gevallen in vergelijking met 2015. 213 maal werd ten onrechte geparkeerd op een plaats voorbehouden voor mindervaliden. In 2015 was dit 127 maal het geval.

Inzake wijkwerking volgden alle wijkagenten een opleiding radicalisering, jihadisme, de islam en het islamisme. Bovendien werd een locale integrale veiligheidscel opgericht. De Lokale Politie Lier had op 31 december 2016 109 personeelsleden effectief in dienst. Voor 70% mannen en voor 30% vrouwen. De gemiddelde leeftijd bedroeg 42 jaar. De personeelskost steeg met 1,61%, o.m. als gevolg van de financiering van de pensioenen. Naar de toekomst toe blijven deprioritaire thema’s de drugsbestrijding, de zone 30, het inzetten van manschappen bij evenementen, de wijkwerking en het tegengaan van extremisme. Inbraken in woningen en gebouwen krijgen verder de nodige aandacht. In dit verband wordt interzonaal samengewerkt en worden preventiecampagnes opgezet. De Lokale Politie Lier zal zoals voorheen deelnemen aan de WODCA- en BOB-campagnes en werken rond maandthema’s. Er wordt een Lokaal Informatie Kruispunt (LIK) opgestart, terwijl het Zonaal Veiligheidsplan wordt aangevuld met de strijd tegen terrorisme en  cybercrime. Het opnemen van verantwoordldijkheden in het kader van bovenlokale acties, legt wel een duidelijke druk op het korps.

Tekst: DéBé

Foto: RM

Begindatum: 
woensdag, 26 april, 2017
Einddatum: 
woensdag, 26 april, 2017

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK