LITOLIKO LANCEERT VOORSTELLEN VOOR OPTIMALISATIE VAN LIER WINKELCENTRUM

Tijdens de nieuwjaarsontvangst van de Open VLD Lier-Koningshooikt werd de oprichting van de denktank ‘LiToLiKo’ (Liberale Toekomst voor Lier en Koningshooikt) aangekondigd. Ondertussen heeft deze denkgroep onder leiding van Erwin Goeyvaerts een eerste reeks voorstellen uitgewerkt, die moeten leiden tot een optimalisatie van Lier als winkelstad en handelscentrum. Hiervoor hebben ze hun oor te luisteren gelegd bij inwoners en bezoekers van de stad.

De denktank bestaat naast Erwin Goeyvaerts uit Remco Schevenhels, Thierry Suetens, Tom Vanhoutte, Carl Van Ingelgem, Petra Van Rompaey, Viviane Van Roosendael, Patrick Vermeulen en Josée Vissers. Net als vele andere steden wordt ook Lier geconfronteerd met veel leegstand in de binnenstad. Lier beschikt nochtans over unieke troeven, die beter kunnen benut worden. Volgens de denktank moet een onderscheid gemaakt worden tussen de personen die het winkelcentrum op weekdagen kortstondig bezoeken en zij die tijdens het weekend meer langdurig komen shoppen. De eerste groep wenst zo dicht mogelijk bij het kernwinkelgebied te parkeren en over voldoende gratis parkeertijd (60 in plaats van de huidige 30 minuten) te beschikken om hun inkopen te doen. Vele bezoekers ondervinden blijkbaar problemen om hun weg te vinden in de binnenstad, hetzij om parkeergelegenheid te vinden, hetzij om de stad uit te rijden.

Zo zou de ondergrondse parking ‘Grote Markt’ beter aangeduid worden als ‘Parking Centrum’. Deze parking zou best alle dagen open blijven tot 1 uur en de inrit ervan duidelijker gevisualiseerd worden. De parking aan het Renaat Veremansplein biedt mogelijkheden tot uitbreiding, terwijl ook aan het administratief centrum in de Kruisbogenhofstraat extra parkeerplaatsen - samen met een overdekte fietsenstalling -  kunnen gecreëerd worden. Vermits de standplaatsen voor taxi’s op het Zimmerplein zo goed als niet gebruikt worden, kunnen ze beter benut worden door kortparkeerders (tot 30 minuten).De leden van de denktank vingen ook bedenkingen op in verband met de netheid, van de binnenstad. Ze verwijzen hiervoor naar de uitpuilende vuilbakjes, het ontbreken van asbakken, het onderhoud en het reinigen van de straten.

In de smalle Antwerpsestraat worden de hinderlijke zitblokken beter verwijderd. De auteurs pleiten voor het ophalen van afval voor de ochtendspits en voor strenger toezicht op de uren voor het leveren van goederen. De fonteinen op de Grote Markt bieden zeker geen meerwaarde en worden beter vervangen door één grote fontein. De mogelijkheden tot ontwikkeling van het binnengebied tussen de Florent Van Cauwenberghstraat en de Antwerpsestraat dienen ernstig onderzocht te worden. Met het oog op een vlottere communicatie tussen het stadsbestuur en de handelaars wordt de aanstelling van een centrummanager voor de lokale economie voorgesteld. Vermits de website ‘Shoppen in Lier’ onvolledige informatie bevat is het dringend noodzakelijk om te investeren in digitale marketing om Lier als shoppingcentrum te promoten. In een volgende fase mogen voorstellen verwacht worden op het vlak van zorg, cultuur, wonen en andere maatschappelijke domeinen.

 

 

Begindatum: 
vrijdag, 26 februari, 2016
Einddatum: 
vrijdag, 26 februari, 2016

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK