LIERSE VLAAIKENS VOOR PROVINCIEGOUVERNEUR

Een omvangrijke Lierse delegatie heeft in het Hof van Leysen in Antwerpen de nieuwe oogst van Lierse Vlaaikens overhandigd aan provinciegouverneur Cathy Berx en de leden van de bestendige deputatie. Op deze manier werd opnieuw aangeknoopt met een traditie die door omstandigheden enkele jaren onderbroken werd.

De Lierse delegatie bestond uit burgemeester Frank Boogaerts, de schepenen Lucien Herijgers, Rik Pets en Rik Verwaest én secetaris Katleen Janssens. Burgemeester Frank Boogaerts zong in zijn gelegenheidstoespraak de lof van de provincie Antwerpen, economisch de motor van Vlaanderen o.m. dank zij de haven en een regio met een rijke cultuur en een dito erfgoed. Een stad als Lier past volledig in het verlengde van dit beeld. Na een gesprek met zijn goede vriend Luk Lemmens kon de traditie om ieder jaar de nieuwe oogst Lierse Vlaaikens aan het provinciebestuur te kunnen overhandigen, in ere hersteld worden. Johan Hendrickx, voorzitter van de Orde van het Liers Vlaaike, overhandigde daarop de specifieke Lierse lekkernij, waarvan door het gezelschap met volle teugen genoten werd. Hij benadrukte dat het om het oudste streekproduct van de provincie gaat en dat hij volgend jaar met een suikervrije versie zal uitpakken. Door Tom Mariën werd nog een gelegenheidsgedicht voorgedragen om het Liers Vlaaike te bejubelen.

Tekst:DéBé

Foto's: RM

Begindatum: 
donderdag, 20 april, 2017
Einddatum: 
donderdag, 20 april, 2017

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK