LIERSE STADSDIENSTEN GENIETEN ERKENNING VOOR HUN WERKING

In cultuurcentrum De Mol had naar goede traditie de nieuwjaarsreceptie voor de personeelsleden van de stad, het OCMW, het autonoom gemeentebedrijf SOlag, de lokale politie en de brandweer plaats. De talrijke aanwezigen werden getrakteerd op een toespraak van secretaris Katleen Janssens, burgemeester Frank Boogaerts en OCMW-voorzitter Marleen Vanderpoorten. Na de huldiging van de gepensioneerden, volgde een walking dinner, een optreden van de covergroep ‘The Headlines’ en een afterparty.

Na de intro door ceremoniemeester-schepen Rik Pets, verwees secretaris van de stad en het OCMW Katleen Janssens naar de maatschappelijke trends voor 2018. Zij bedankte alle medewerkers voor de positieve ingesteldheid en de inzet en ze verwees met trots naar de verkiezing van Lier als finalist van de wedstrijd ‘Overheidsorganisatie van het Jaar’. Burgemeester Frank Boogaerts benadrukte de vele veranderingen die de voorbije 5 jaar met betrekking tot de organisatie van de stad en het OCMW werden doorgevoerd. Nadat de technische diensten van de stad en het OCMW werden overgebracht naar de KMO-zone, volgde in september 2013 de verhuis van de stadsdiensten naar de huidige locatie en nadien deze van het OCMW en het Sociaal Huis naar de Dungelhoeffsite.

Dankzij deze veranderineng kon naar buiten getreden worden als één geheel. In functie van het streven naar een steeds betere dienstverlening, toonde Lier zich meermaals een pionier en vervulde de stad op meerdere vlakken een voorbeeldfunctie. Lier werd dan ook uitgeroepen tot ‘Ondernemende Gemeente 2015’ door Unizo en tot laureaat van de ‘Agoria-Belfius Smart City Award’ en van ‘de Overheidsorganisatie 2018’. De burgemeester drukte ook zijn voldoening uit voor het werk van de politie en de brandweer.

OCMW-voorzitter Marleen Vanderpoorten verwees naar de verdere samensmelting tussen de stad en het OCMW, waarbij de functie van OCMW-voorzitter in de huidige gedaante zal verdwijnen. Ze sprak de hoop uit dat in de toekomst op een meer open manier over sociale noden en behoeften zal kunnen gedebatteerd worden. Tijdens het laatste jaar van de huidige legislatuur staat nog heel veel werk op de plank en gaat het nieuwe dienstencentrum in de Kanunnik Davidlaan open. Tenslotte benadrukte ze met voldoening dat WZC Paradijs tot de beste ‘rusthuizen’ van de regio behoort.

Hulde werd gebracht aan volgende personeelsleden die met pensioen gingen: Aertgeerts Hilde, Ceulemans Roger, Claessens Christiane, Cooymans Jo, De Ceulaer Maria, De Groof Dirk, De Herdt Annie, De Voght Rita, Elaut Luc, Goossens Frans, Kets Godelieve, Lodewijckx Sonia, Nijs Christiane, Peeters Luc, Van de Velde Myriam, Van Wassenhoven Annemie, Van Weert Christiane en Verelst François.

Tekst: DéBé

Foto's: RM 

Begindatum: 
zaterdag, 13 januari, 2018
Einddatum: 
zaterdag, 13 januari, 2018

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK