LIERSE POLITIE WIL "ZICHTBAARDER" ZIJN

Bij de voorstelling van hun jaarverslag maakte de Lierse politiezone ook duidelijk dat zij in de post-Corona tijd meer blauw op straat willen.

Burgemeester Verwaest en zonechef Stijn Van den Bulck gaven de nodige toelichting.

De voorbije twee Corona jaren hadden grote impact op de werking van het korps, niet alleen door de werkdruk ivm het handhaven van de steeds wijzigende voorschriften, maar zeker ook de afwezigheden van medewerkers door besmetting en ziekte legden grote druk op de organisatie van het korps.

Wat betreft verkeersveiligheid reden er spijtig genoeg nog een groot aantal bestuurders onder invloed. Er werden verder 3768 processen opgemaakt voor hinderlijk parkeren, en 163 voor parkeren op een gehandicaptenplaats.

In verband met de zone 30 en de fietszone waren er 1322 snelheidsovertredingen, werden er 74 bestuurders opgeschreven voor het inhalen van fietsers en werden er 117 fietsers aangesproken ivm het niet naleven van de verkeersregels. Dit zal ook in het nieuwe werkjaar een belangrijk actiepunt blijven.

In de nabije toekomst wil de zone Lier niet alleen zijn korps terug voltallig maken na de noodzakelijke besparingen in de jaren na 2012 en zo opnieuw een 120 leden tellen. De agressie tegen agenten die tijdens de coronaperiode veel groter werd zorgt er voor dat op vraag van het corps de gemeenteraad de aankoop van bodycams goedkeurde en deze dus kortelings in gebruik genomen worden. Ook komen er nieuwe radioposten en kogelwerende vesten

Dit jaar wordt ook de werking van het Lierse korps geherori√ęnteerd. Dat doen zij onder meer met het versterken van de nabijheidspolitie. Hiervoor komen er in het najaar vier inspecteurs bij in het fietsteam. Belangrijk hierbij is dat de manier van aanwerven is aangepast. Vanaf nu kan je voor je opleiding start al kiezen in welke zone je zal tewerkgesteld worden. Zone Lier zal zelf selectiegesprekken houden en mogelijke kandidaten persoonlijker opvolgen.

 

Tekst en foto's: Luc Peeters

Begindatum: 
zondag, 24 april, 2022
Einddatum: 
zondag, 24 april, 2022

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK