LIERSE PERSBOND: OP NAAR DE 60

In de historische omgeving van het Spui hielden de leden van de Lierse Persbond een gezellige verbroederingsavond. Bij een uitgebreid buffet en menig drankje werd door een bonte mengeling van huidige en voormalige perscorrespondenten stil gestaan bij het verleden en het heden van de vereniging, die een belangrijke rol heeft gespeeld in het plaatselijke maatschappelijke leven.

Volgens de overlevering zou er reeds voor 1940 in Lier een vereniging van persmedewerkers bestaan hebben. Bronnen of getuigenissen om deze (veronder)stelling te staven, ontbreken helaas. Meer duidelijkheid bestaat er wel over de start die genomen werd op 22 juni 1956, waarbij Leo Arras als voorzitter, Pierre Bruynseels als ondervoorzitter en Jaak Theeuws als secretaris werden  verkozen. De statuten werden goedgekeurd op 1 juli 1956 en de vereniging werd officieel erkend door het stadsbestuur op 22 augustus 1956. Na verloop van tijd deden zich de eerste tekeningen van mentale vermoeidheid voor en werd het wat stiller op het georganiseerde Lierse persfront.

In 1973-1974 trad een nieuwe lichting van perscorrespodenten aan en werd de persbond nieuw leven ingeblazen. Tijdens de vergadering van de heropstanding werd Jaak Theeuws verkozen als voorzitter. In november 1974 werd met een uitgebreide delegatie een bezoek gebracht aan het 2de Artillerie Regiment in Lüdenscheid. Sindsdien was de persbond steeds vertegenwoordigd tijdens de regimentsfeesten, ook na de verhuis van het 2A in 1986 naar Helchteren. In 1984 werd het tienjarig bestaan gevierd met een groot bal in de Valk en een drukbezochte tentoonstelling rond 10 jaar Liers persgebeuren in het Vleeshuis.

De vereniging gaf twee gelegenheidspenningen uit: de ’50 Liere’ in 1981, waarvan 12.000 exemplaren verkocht werden en 6.250 euro kon overhandigd worden aan het Ontmoetingscentrum den Bril en de ’75 Zimmers’ in 1988, waarvan de opbrengst werd afgestaan aan de Sint-Sebastiaansgilde – Koninklijke Moed en Eendracht, voor het vervaardigen van een nieuwe gildevlag. Ook andere organisaties zoals het Rode Kruis en de Stichting Jimmy Frey kregen financiële steun.  Rond het midden van de jaren ’90 lag de persbond aan de basis van de Lierse cultuurprijzen. Van bij de start in 1977 een belangrijke rol gespeeld in het kader van Lier-Kermis. Op sportief vlak werden zowel op het veld als in de zaal tal van voetbalwedstrijden gespeeld. Vanaf 1984 stond jaarlijks ook een tennistornooi op het programma. In mei 1993 behaalde ondervoorzitter Richard Horemans de 3de plaats in het nationaal kampioenschap wielrennen voor journalisten in de categorie 35+. Een laatste krachttoer vormden de cartoonales die tussen 1992 en 2000 werden georganiseerd rond een Liers thema.

De laatste jaren onderging het medialandschap ook in Lier enkele grondige wijzigingen. Er verdwenen meerdere titels van dag-, week- en advertentiebladen. De groep actieve persmedewerkers werd steeds kleiner, terwijl enkele sleutelfiguren recent overleden. Toch werd de basiswerking rustig verder verzekerd. Om beter aan de huidige realiteit te beantwoorden werd de benaming Lierse Persbond, eerder dit jaar verruimd met de ondertitel ‘Vriendenkring van actieve en voormalige Lierse perscorrespondenten’. Het is vanuit deze constellatie dat het 60-jarig bestaan in 2016 zal gevierd worden.

Tekst: DéBé

Foto's: Rom

 

 

Begindatum: 
maandag, 14 september, 2015
Einddatum: 
maandag, 14 september, 2015

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK