LIERSE PARKETMAGISTRAAT MET EMERITAAT

Op 1 februari 2024 is Lierenaar Edith Van den Broeck met emeritaat gegaan als Magistraat. Zij kan terugblikken op een voorbeeldige loopbaan van bijna 40 jaar als parketmagistraat bij het Openbaar Ministerie, maar is vooral bekend als grondlegger van de Hoge Raad voor de Justitie en van het Instituut voor de Gerechtelijke Opleiding. Onvermoeibaar heeft ze zich steeds ingezet voor een kwaliteitsvolle moderne en onafhankelijke justitie.

Edith Van den Broeck studeerde aan het Koninklijk Atheneum Lier en behaalde het diploma van licentiaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen. Van 1982 tot 1985 deed ze stage als advocaat aan de balie van Mechelen. Op 1 januari 1985 werd ze benoemd als gerechtelijk stagiair bij het Openbaar Ministerie te Leuven. Van 1986 tot 1988 was ze kabinetsattaché van Minister van Justitie Jean Gol. Op 24 juli 1986 volgde haar benoeming tot Substituut Procureur bij het Openbaar Ministerie te Mechelen en op 26 september 1991 werd ze benoemd tot 1ste Substituut Procureur. Nadat in de nasleep van de zaak Dutroux in 2000 de Hoge Raad voor de Justitie werd opgericht, werd ze verkozen als stichtend lid van het Permanent Bureau (2000-2008) en als voorzitter van de Hoge Raad. Gedurende 2 termijnen was ze voorzitter van de Benoemings- en Aanwijzingscommissie (2000-2007), verantwoordelijk voor de selectie, benoeming en opleiding van de magistraten. In 2000 was ze namens de Hoge Raad voor de Justitie één van de initiatiefnemers van het Europees Netwerk voor de opleiding van Magistraten, waar ze een leidende rol speelde in de stuurgroep alsook in het Aiakosprogramma, het Europees uitwisselingsprogramma voor jonge magistraten. In die periode was ze eveneens initiatiefnemer en vertegenwoordiger voor België in het Europees Netwerk van de Hoge Raden. Ze zetelde in de stuurgroep (2003-2008) en was voorzitter (2007-2008). In december 2007 richtte ze als directeur het Instituut voor de Gerechtelijke Opleiding op, met als doel de magistraten en het gerechtspersoneel te voorzien van een degelijke hedendaagse opleiding. Sinds 2015 is ze gedetacheerd bij de wereldwijde ‘International Association of Prosecutors’ met zetel in Den Haag, waar ze mee het netwerk rond ‘cybercrime’ heeft uitgebouwd. Verder is ze lid van de Federale Deontologische Commissie en van het ‘International Institute for Justice and the Rule of Law’, met zetel in Malta. In het eigenste Lier is ze actief als stichtend voorzitter van ‘Recht en Vrijheid’ en als scenarioschrijver, nadat ze de overeenstemmende opleiding aan de academie volgde.

Tekst  DéBé

Foto  Luc Peeters

Begindatum: 
donderdag, 8 februari, 2024
Einddatum: 
donderdag, 8 februari, 2024

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK