LIERENAARS TOASTEN OP VOORSPOEDIG 2018

Ondanks de schrale wind zijn de Lierenaars weer in grote getale afgezakt naar de Grote Markt voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie die wordt aangeboden door het stadsbestuur. Het uitwisselen van de beste wensen en het uitgebreid genieten van een hapje en een drankje, werd afgewisseld met de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Frank Boogaerts.

Omringd door de leden van het schepencollege blikte hij vooreerst terug op het voorbije jaar en op de belangrijkste realisaties van 2017. Daartoe behoren de nieuwe speeltuin aan de Dungelhoeff en de uitbreiding van de speeltuin van het stadspark, het aanplanten van het Spuibos, het aanleggen van het kunstgrasveldje in de wijk de Herderin en het verder verlichten van de stadsvesten. Verder verwees hij naar de herinrichting van het stadhuis, de heraanleg van voetpaden en wegen, het plaatsen van nieuwe ledverlichting in diverse straten, de realisatie van de fontein aan de Vismarkt, de bouw van de brug aan de Sion en de heraanleg van de Putsesteenweg. In samenspraak met de NMBS werden aan het station overdekte fietsenstallingen geplaatst. De Grote Markt wordt erkend als beschermd stadsgezicht om het ongeschonden uitzicht – na enkele pijnlijke uitzonderingen – te kunnen bewaren. Tenslotte werd een subsidie van 250.000 euro ontvangen voor de realisatie van ‘Lier Pallieterland’ en werd een fietsenbeleidsplan goedgekeurd.

Ook in 2018 staan tal van projecten, realisaties en initiatieven op het programma. De verlichting van de vesten en van de ledverlichting wordt verder uitgebreid, op de Grote Markt worden de zebrapaden hersteld en het Leike, de Spekkestraat, de Sint-Gummarusstraat en Senthout worden heraangelegd. Voor de heraanleg van voetpaden wordt 250.000 euro extra en voor asfalteringen 100.000 euro voorzien. Het nieuwe stadsmuseum wordt plechtig geopend, 4 extra personeelsleden moeten zorgen voor een nog ‘Properder Lier’, er komen nieuwe camera’s en ANPR-cameras’s langs de invalswegen, terwijl voor de restauratie van de Sint-Gummaruskerk opnieuw een bedrag wordt ingeschreven.  Voor het Timmermans-Opsomermuseum, het Schaeckbert, het begijnhof en een deel van het Zwartzustersklooster wordt een oplossing uitgewerkt. Voor de ontwikkeling van de Hoge Velden worden verder gronden verworven, terwijl de werken zullen starten  voor de bouw van een sporthal op de site van het Atheneum en van een gym- en danshal op de campus L. Zimmer. Belangrijk zijn eveneens de start van de ontwikkeling van de site van de Normaalschool en de opening van het nieuwe dienstencentrum in de Kanunnik Davidlaan.

Na deze toespraak konden de aanwezigen voluit genieten van het vele lekkers dat werd aangeboden. Alleen dit jaar werd de reuzengrote feesttaart die telkens werd voorzien door bakker Johan Hendrickx en de leden van de Koninklijke Lierse Bakkersbond vervangen door 10 kleinere exemplaren. Zondag 21 januari volgt in Koningshooikt nog een nieuwjaarsreceptie aan De Laag, aansluitend, na de traditionele veiling van de varkenskoppen.

Tekst: DéBé

 

Foto’s: RM

Begindatum: 
zondag, 7 januari, 2018
Einddatum: 
zondag, 7 januari, 2018

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK