LIER ZOEKT NAAR HERKOMST VAN 2 BELANGRIJKE SCHILDERIJEN

De stad Lier is op zoek naar de rechtmatige eigenaar(s) van 2 schilderijen, die sinds 1952 deel uitmaken van de collectie van de Lierse musea. Beide schilderijen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog aangekocht door Adolf Hitler, die ervan droomde om een groot Europees museum op te richten in Linz.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden volgens schepen Rik Verwaest tal van kunstwerken en cultuurgoederen uit openbare en privé-verzamelingen aangekocht, geroofd en/of gestolen. Voornamelijk in West en Centraal-Europa ontstond toen een grote kunsthandel. Na Wereldoorlog II kon een groot aantal kunstwerken opgespoord, teruggevonden of teruggegeven worden aan de rechtmatige eigenaars, erfgenamen of staten. Baanbrekend werk werd in dit verband verricht door de Amerikaanse ‘Monuments, Fine Arts & Archives’-divisie. Toch is de herkomst van talloze teruggevonden cultuurgoederen die na de bevrijding in openbare of privé handen kwamen (nog niet) duidelijk.

Tijdens de Conferentie van Washington onderschreef ook België in 1998 de principes betreffende de onder het nationaalsocialisme geroofde en verdwenen cultuurgoederen. Musea en culturele instellingen hielpen de Studiecommissie Joodse Goederen en de Commissie voor Schadeloosstelling, om de herkomst van de cultuurgoederen uit te klaren. Uiteindelijk werd besloten om de kunstwerken – hoofdzakelijk schilderijen en beeldhouwwerken -  waarvan de herkomst niet duidelijk is, op te nemen in een databank.

In Lier bevinden zich 2 schilderijen waarvan de herkomst niet duidelijk is. De eerste is een olieverfschilderij op paneel van 69 bij 55 centimeter van de hand van Jacob de Backer en genoemd ‘Het laatste oordeel’. Deze schilderij werd in 1944 voor 50.000 Belgische Frank door het veilinghuis Dorotheum uit Wenen aangekocht bij een Belgische privé-verzamelaar. Op 31 mei 1944 werd het voor 7.000 Reichs Mark doorverkocht aan Adolf Hitler en verzonden naar de zoutmijnen van Alt-Aussee in Oostenrijk. Nadat het werd teruggevonden door de Amerikaanse ‘Monuments, Fine Arts & Archives’-divisie, werd het overgebracht naar München. Op basis van een grondige stijlanalyse kwam het werk in 1952 in Lier terecht.

De tweede schilderij is een 17de eeuws ‘Zelfportret van een schilder’ van de Zuid-Nederlandse school. Het olieverfwerk op doek heeft een omvang van 148  bij 104  centimeter. Tijdens de oorlogsjaren werd het in ons land aangekocht door kunsthandelaar Maurice Lagrand uit Brussel en doorverkocht voor 8.000 Reichs Mark aan Heinrich Hoffmann uit München, de hoffotograaf van Adolf Hitler en de NSDAP. Ook dit werk werd teruggevonden door de Amerikanen in de woning van de fotograaf en kwam eveneens in 1952 naar Lier. Beide werken vertegenwoordigen vandaag een waarde van in totaal 60.000 euro.

Al wie nuttige informatie kan leveren betreffende beide schilderijen, kan deze doorsturen aan musea@lier.be of contact opnemen via tel. 03-490 40 65.

Tekst: DéBé

Foto's: RM

Begindatum: 
donderdag, 11 januari, 2018
Einddatum: 
donderdag, 11 januari, 2018

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK