LIER VOERT RECHTSTREEKS GEGEVENS IN VOOR INVENTARIS ONROEREND ERFGOED

Via het Agentschap Onroerend Erfgoed werkt de Vlaamse overheid al meerdere jaren aan een inventaris van het archeologisch, bouwkundig en landschappelijk erfgoed. Sinds korte tijd kunnen lokale besturen het beheer van deze inventaris overnemen. De stad Lier is volgens schepen Sabine Leyzen één van de eerste gemeenten die voortaan zelf gegevens kan invoeren.

De Inventaris Onroerend Erfgoed vormt een onmisbare basis voor het erfgoedbeleid en het wetenschappelijk erfgoedonderzoek in Vlaanderen. Zowel het archeologisch, als het bouwkundig, het landschappelijk en het varend erfgoed zijn er in opgenomen. In totaal gaat het om tienduizenden erfgoedobjecten. De door de centrale overheid sinds 1960 samengestelde inventaris is nooit af en zal gezien de steeds evoluerende criteria voor selectie en onderzoek, altijd voor verdere ontwikkeling vatbaar zijn. De gemeenten kunnen nu zelf gegevens en foto’s toevoegen. De stad Lier maakt hiervan samen met o.m. Antwerpen, Kluisbergen, Haacht, Rotselaar, Tremelo, Keerbergen en Bekkevoort gebruik van. Het Geoportaal toont alle beschikbare info aan op een overzichtelijke digitale kaart. Steeds volgens Sabine Leyzen is de Inventaris Onroerend Erfgoed een belangrijk instrument voor de stad. Eigenaars vinden er een eerste antwoord op de vraag wat het erfgoedstatuut van hun woning is, wat de gevolgen hiervan zijn en welke erfgoedelementen belangrijk zijn om te behouden. De databank wordt ook gebruikt als eerste bron van historische kennis over gebouwen. Zowel voor de stadsdiensten als voor de inwoners is het interessant dat deze gegevens publiek ontsloten worden op één centrale, laagdrempelige website. De inventaris is te raadplegen via https://inventaris.onroerenderfgoed.be of https://geo.onroerenderfgoed.be.

Tekst  DéBé

Foto  Luc Peeters

Begindatum: 
donderdag, 28 december, 2023
Einddatum: 
donderdag, 28 december, 2023

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK