LIER VERLENGT PROJECT OM DUIVENPOPULATIE TE BEPERKEN

Zoals in vele andere steden in Europa, doet ook Lier ernstige pogingen om de duivenpopulatie onder controle te houden. In 2019 werd beslist ze op twee plaatsen te voederen met maïs die behandeld is met het anticonceptiemiddel R-12. Na grondige evaluatie werd beslist om ook in 2023 met het duivenproject door te gaan.

Enkele jaren geleden kocht de stad twee automatische ‘dispensers’ aan, die geplaatst werden op het dak van de bibliotheek en op het dak van de buitenschoolse kinderopvang op Lisp. Indien op andere plaatsen in Lier en Koningshooikt opvallende overlast zou vastgesteld worden, kan overwogen worden om bijkomende ‘dispensers’ te plaatsen. Het anticonceptiemiddel R-12 biedt een diervriendelijke, efficiënte en duurzame oplossing. Het wordt ook toegepast in de pluimveeteelt om coccidiose te bestrijden en via de voeding toegediend. Zolang de behandeling duurt, verlaagt de vruchtbaarheid en vermindert de populatie. Voor 2023 werd de opdracht voor een bedrag van 2.200 euro (exclusief BTW) gegund aan de dierenartsenpraktijk De Maalderij. Daarbij komt nog de kost voor de maïs die met het R-12 medicijn gemengd wordt en dit op basis van het verbruik. In 2022 werden 5 zakken van 15 kilogram verbruikt. De maïs kost 25 euro per kilogram (exclusief BTW), zodat voor 2023 een bijkomende factuur van 1.875 euro (exclusief BTW) mag verwacht worden. 

Tekst: DéBé

Foto: Luc Peeters

Begindatum: 
woensdag, 22 februari, 2023
Einddatum: 
woensdag, 22 februari, 2023

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK