LIER TELT 125 INDIVIDUELE AFVALWATERZUIVERINGSINSTALLATIES

Woningen die niet op het rioleringsnet kunnen aangesloten worden, moeten in principe een individuele afvalwaterzuiveringsinstallatie (IBA) plaatsen. Aan de Koninklijke Kano Club Lier werd zonet de laatste installatie geplaatst en een project dat vijf jaar duurde afgesloten.

In 2009 besliste de stad Lier, net als de gemeenten Duffel en Putte, de waterzuiveringsplicht van de burgers over te nemen en de installatie van een IBA voor haar rekening te nemen. De gemeenten konden daarbij rekenen op de begeleiding door de intercommunale Igemo. In Lier zijn in totaal 160 gebouwen gelegen in de zogenaamde ‘rode zone’. 87 ervan liggen in een gebied dat gevoelig is voor waterverontreiniging. Zij moeten tegen 2017 beschikken over een IBA.

De eerste jaren werden enkel ondergrondse, betonnen installaties geplaatst. De bacteriën die het afvalwater zuiveren, worden via een beluchtingspomp van zuurstof voorzien. Sinds 2011 worden ook extensieve, bovengrondse waterzuiveringsinstallaties geplaatst. Een extra beluchting is niet nodig, zodat het systeem energievriendelijk is. De keuze voor de installatie wordt bepaald door technische randvoorwaarden, de bodemgesteldheid, de nabijheid van gebouwen, het gebruik van de beschikbare plaats en de voorkeur van de burger.

Nu het project na vijf jaar afgerond wordt, zijn 125 IBA’s geplaatst. Het gaat om 60 betonnen compactsystemen en 60 kokosbiobedden, die gezuiverd afvalwater afvoeren. Aan de Koninklijke Kano Club Lier werd de laatste installatie geplaatst. Het gaat om ene kokosfilterbed, waarbij kokosvezels als dragers voor aërobe bacteriën fungeren. Zodoende loopt niet langer ongezuiverd water in de Nete. Voor het onderhoud en het beheer betaalt de burger aan de stad een saneringsbijdrage, waarvan het bedrag hetzelfde is als voor wie op het rioleringsnet is aangesloten.

Begindatum: 
dinsdag, 2 december, 2014
Einddatum: 
dinsdag, 2 december, 2014

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK