LIER STEUNT SLACHTOFFERS AARDBEVING

Turkije en Syrië werden getroffen door een bijzonder krachtige aardbeving en naschokken. Het aantal slachtoffers blijft helaas stijgen en de nood aan hulp is groot. De stad Lier heeft alvast een bedrag van 10.000 euro vrijgemaakt voor noodhulp. Het bedrag wordt geschonken aan het consortium 12-12. Ook aan de inwoners van Lier en Koningshooikt wordt gevraagd om de slachtoffers te steunen. Volgens de hulporganisaties kan dit het best via financiële steun en niet door het inzamelen van goederen. Een gift kan gestort worden via verschillende humanitaire organisaties zoals het consortium 12-12, Rode Kruis Vlaanderen, Unicef, Artsen zonder Grenzen, AFAD (Turkse overheidsdienst voor rampbeheer), Caritas Internationaal en Oxfam. De giften worden aangewend voor het lenigen van acute noden, zoals het voorzien van water, voedsel, hygiëne, onderdak, medische hulp, kinderbescherming en onderwijs. Ook lokale initiatieven opgezet door inwoners kunnen gesteund worden. 

Tekst: DéBé

Foto: RM

Begindatum: 
woensdag, 22 februari, 2023
Einddatum: 
woensdag, 22 februari, 2023

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK