LIER SCHRIJFT IN VOOR DE PROJECTOPROEP ‘KINDVRIENDELIJK RUIMTELIJK BELEID’

De stad Lier zal zich bij beslissing van het schepencollege inschrijven voor de projectoproep ‘Tienervriendelijk beleid in kleinere steden en verstedelijkte gemeenten’. Volgende legislatuur zal de stad Lier als opvolger van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan een beleidsplan ‘Ruimte’ moeten opmaken. Tijdens de voorbereiding en de uitwerking ervan zijn thematische ruimtelijke visies nodig. Visies rond detailhandel, bedrijventerreinen en recreatie zijn reeds voorhanden of in opmaak. Tal van andere thema’s zoals wonen, mobiliteit, publiek ruimte, jeugd e.d.m. volgen nog. Het thema jeugd vergt nog onderzoek en input naar de ruimtelijke noden van deze doelgroep. Recent werd hiervoor de projectoproep ‘Tienervriendelijk beleid in kleinere steden en verstedelijkte gemeenten gelanceerd.

Met de steun van de Vlaamse overheid begeleidt Kind & Samenleving vzw vier participatieprocessen in vier kleinere steden of verstedelijkte gemeenten met een groep tieners van 12 tot 16 jaar. Hiermee wordt getracht jonge tieners een stem te geven in het beleid van de steden en gemeenten. Als resultaat van het participatieproject volgt een bijeenkomst met de beleidsverantwoordelijken waar de conclusies gepresenteerd en besproken worden. Het project mondt zodoende uit in aanbevelingen en beleidsvoorstellen waarmee de betrokken stads-of gemeentebesturen aan de slag kunnen. Het is aan Kind & Samenleving om bij inschrijving te oordelen of de kandidatuur voor het project in aanmerking komt.

Tekst: DéBé

Foto: RM

Begindatum: 
woensdag, 11 april, 2018
Einddatum: 
woensdag, 11 april, 2018

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK