LIER SCHAKELT OVER NAAR PROVINCIAAL BIBLIOTHEEKSYSTEEM

Het schepencollege heeft beslist het convenant tussen de provincie Antwerpen en de stad Lier inzake de aansluiting van de openbare bibliotheek op het Provinciaal Bibliotheeksysteem Antwerpen principieel goed te keuren en aan de gemeenteraad voor te leggen.

De jaarlijkse kosten voor de participatie aan het Provinciaal Bibliotheeksysteem worden grotendeels gesubsidieerd. Zo krijgt de stad van de Vlaamse gemeenschap bij aansluiting op het Provinciaal Bibliotheeksysteem een forfaitaire subsidie van 0,17 euro per inwoner per jaar. Dit bedrag compenseert integraal de abonnementskosten van het Provinciaal Bibliotheeksysteem. Daarnaast subsidieert de provincie gedurende 5 jaar – met een maximum van 5.000 euro per jaar – de gemaakte communicatie- en beveiligingskosten voor de aansluiting van de bibliotheek op het Cipal netwerk.

In 2002 kregen de provincies de opdracht van de Vlaamse Gemeenschap om een provinciaal bibliotheeksysteem te realiseren. Zodoende wordt een bovenlokale oplossing geboden voor de automatisering van administratieve bibliotheekprocessen en gebruikersdiensten. Via een netwerk kunnen meerdere bibliotheken tegelijkertijd gebruik maken van een server en van toepassingen die centraal geplaatst zijn en beheerd worden. Hierop werd in 2006 het Provinciaal Bibliotheeksysteem opgestart. Daarbij werd gekozen voor de softwaretoepassing ‘Brocade’ van Cipal.

In het Provinciaal Bibliotheeksysteem kan elke bibliotheek een eigen starpagina op maat maken en het navigatiemenu zelf instellen, waardoor de lokale identiteit behouden blijft. De catalogusinterface van het Provinciaal Bibliotheeksysteem is veel dynamischer dan deze van Vubis, de software waar de bibliotheek momenteel mee werkt, met boekrecensies, boekextracten, muziekfragmenten en sluit veel beter aan bij de verwachtingen van het onlinepubliek van vandaag.

Sinds de opstart van het systeem zijn al 50 bibliotheken, of 75% van de Antwerpse bibliotheken, aangesloten op het Provinciaal Bibliotheeksysteem. Door de participatie aan dit systeem zit de bibliotheek op de eerste rij voor de nieuwe digitale bibliotheekdiensten die ontwikkeld worden. In een tijd van onophoudelijke digitale evolutie wordt dit onontbeerlijk voor een bibliotheek.

Begindatum: 
donderdag, 6 november, 2014
Einddatum: 
donderdag, 6 november, 2014

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK