LIER PRONKT MET DRIE NIEUWE EREBURGERS

Louis Zimmer hoeft zich als ereburger van de stad Lier na al die jaren niet langer éénzaam te voelen. Met Felix Timmermans, Bernard Van Hool en Jan Ceulemans kreeg hij er in één klap drie ‘lotgenoten’ bij. Stuk voor stuk zijn het persoonlijkheden die op hun gebied en voor de stad zeer grote verdiensten hebben en die vele andere steden Lier zullen benijden.

De talrijke genodigden werden in het stadhuis welkom geheten door burgemeester Frank Boogaerts. Na jaren van windstilte werd recent een reglement goedgekeurd om de toekenning van de titel van ereburger mogelijk te maken. Het schepencollege stelde drie namen voor, die voor advies werden voorgelegd aan de overeenstemmende adviesraden en uiteindelijk de goedkeuring wegdroegen van de gemeenteraad.

Volgens de burgemeester is het zeker niet de bedoeling om een verscheidenheid aan kandidaat-ereburgers voor te stellen. Het gaat immers niet om de kwantiteit, maar om de kwaliteit van de persoon. Het komt er op aan Lierenaars te honoreren die op een uitzonderlijke manier hebben bijgedragen tot de naam, de bekendheid en de faam van Lier en die ware ambassadeurs van de stad zijn.

Als eerste nieuw ereburger werd Felix Timmermans, de meest vertaalde Vlaamse schrijver, voorgedragen. De figuur, het werk en de betekenis van de Fé werden toegelicht door Gaston Durnez. Nadat Els De Vos voorlas uit zijn werk ‘Pijp en Toebak’, werd de oorkonde en een aandenken overhandigd door schepen Rik Verwaest.

De tweede nieuw ereburger is Bernard Van Hool, de stichter van het gelijknamige bedrijf dat Lier op de wereldkaart heeft gezet. De betekenis en de rol van de familie en het bedrijf werden toegelicht door Wilson De Pril, directeur-generaal van Agoria Vlaanderen. De oorkonden werd overhandigd door schepen Lucien Herijgers en het dankwoord uitgesproken door CEO Filip Van Hool.

De derde nieuwe ereburger en de ideale vertegenwoordiger van sportief Lier is Jan Ceulemans, die een voorbeeldige voetbalcarrière uitbouwde bij Lierse, Club Brugge en de Rode Duivels. Jean-Marie Pfaff leek de aangewezen figuur om de grote verdiensten van de Caje te beklemtonen. Hij ontving de oorkonden en het aandenken uit handen van schepen Ivo Andries.

Begindatum: 
vrijdag, 14 november, 2014
Einddatum: 
vrijdag, 14 november, 2014

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK