LIER PARTICIPEERT AAN AFVALVOORKOMINGSPROJECTEN VAN IVAREM

In het kader van het project afvalpreventie, heeft Ivarem een aantal initiatieven genomen. Daartoe behoren de compostactie voor scholen, de begeleide workshops voor burgers, scholen en verenigingen, de educatieve koffers, de antireclamestcikers, de workshop ‘Cut the Crap’, de ondersteuning van de compostwerking, de regionale campagne afvalpreventie e.d.m. Daarnaast heeft Ivarem met de afvalarme buurten of evenementen, de afvalpreventiemobiel en de zwerfvuilstraat, een specifiek aanbod voor de gemeenten.

Het college heeft beslist om te participeren aan het project afvalarme evenementen en – omdat zwerfvuil en sluikstorten een dagelijks probleem vormen – ook aan het initiatief zwerfvuilstraat. Dit laatste is een interactieve stand waar de bezoekers op ene ludieke manier geconfronteerd worden met zwerfvuil. Aan de hand van thematische vragen, opdrachten en spelletjes worden ze gesensibiliseerd om zwerfvuil te sorteren.

Begindatum: 
zondag, 12 april, 2015
Einddatum: 
zondag, 12 april, 2015

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK