LIER NIET AKKOORD MET IVAREM-FACTUUR VAN 150 EURO

De werkwijze van de intercommunale Ivarem met betrekking tot de afvalophaling zorgt voor steeds meer zure oprispingen bij de bevolking. De jongste aanleiding vormt de maximumfactuur van 150 euro, die de inwoners binnen de kortste tijd moeten betalen. Burgemeester Frank Boogaerts en schepen Lucien Herijgers vonden het noodzakelijk om in deze de puntjes op de i te zetten.

Het Lierse stadsbestuur gaat beslist niet akkoord met de gang van zaken. De overdracht van bevoegdheden voor het inzamelen en verwerken van afval loopt nog tot 2021 en kan blijkbaar niet vroeger herroepen worden. De ongelukkige ervaringen met de ondergrondse afvalcontainers (OCT’s) hebben eerder voor een spanningsveld gezorgd. Lier heeft op dit vlak als pilootgemeente alle kinderziektes meegemaakt.

Meer recent ging Lier op 13 september 2013 als enige van de 11 gemeenten niet akkoord met de door Ivarem voorgestelde tariefverhoging. Lier was van oordeel dat Ivarem beter eerste 10% zou besparen, vooraleer de tarieven te verhogen. Uiteindelijk werd met instemming van de andere gemeenten voorgesteld om 6,5% te besparen. Enkele weken geleden schreef burgemeester Frank Boogaerts een brief naar Ivarem, om te informeren naar de stand van zaken i.v.m. de besparingen. Een antwoord werd nog niet ontvangen. Wel bestaat blijkbaar de intentie om een ‘commissie voor besparing’ op te richten. Vanuit Lier wordt gehoopt dat ook de gemeenteontvangers hierbij betrokken worden.

 De gewraakte factuur van 150 euro opsplitsen in 2 delen, zal meer portkosten veroorzaken en bijkomende administratieve handelingen vergen. Aan de bevolking zou best medegedeeld worden dat via een permanente opdracht gespreide betalingen mogelijk zijn.

Begindatum: 
zondag, 2 maart, 2014
Einddatum: 
zondag, 2 maart, 2014

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK