LIER NEEMT DEEL AAN STRATEGISCH PROJECT ‘KLEINE NETE’

De stad Lier gaat de engagementsverklaring ondertekenen om deel te nemen aan het strategisch project Kleine Nete. De deelname kost de stad 1.545 euro per jaar tot en met 2020. In mei 2015 keurde de gemeenteraad reeds de intentieverklaring ‘vallei van de Kleine Nete’ goed. De partners formuleerden de wil om een ambitieus samenwerkingsverband op te zetten, met het doel de vallei van de Kleine Nete zo in te richten en te beheren dat ze klimaatveranderingen kan opvangen en tegelijkertijd kan blijven instaan voor voedsel-, water- en energievoorziening, waterberging en behoud van de biodiversiteit, erfgoed en landschappelijke kwaliteit.

Met het ondertekenen van de intentieverklaring pakt de stad, samen met de andere betrokken partners, de uitdaging en opdracht inzake het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen op. Dit Witboek zet in op gebiedsontwikkeling en het stimuleren van bovenlokale geïntegreerde gebiedswerking. Het riviersysteem van de Kleine Nete wordt expliciet genoemd als één van de prioritaire gebieden voor gebiedsontwikkeling.

Reeds in 2016 werkten de partners een concreet voorstel van strategisch project uit. Dit project heeft geleid tot de selectie van 6 hefboomprojecten. Deze zijn: 1 Het landschapspark Pallieterland, het randstedelijk groengebied langs de Benedennete in Lier. 2 De vallei van de Kleine Nete tussen Mol-ter-Netebrug en Lier. 3 De Graafweide-Schupleer of het samenvloeiingsgebied van de Kleine Nete en de Aa in Grobbendonk en Vorselaar. 4 De vallei van de Aa in Vorselaar, Kasterlee en Lille. 5 De Kleine Nete door Herentals en de overgang naar de Kempense Heuvelrug en 6 De Zeggeloop, de groenblauwe verbinding tussen de stadskern van Geel en de Kleine Nete.

Tekst: DéBé

Foto: RM

Begindatum: 
donderdag, 8 juni, 2017
Einddatum: 
donderdag, 8 juni, 2017

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK