LIER NEEMT DEEL AAN MOBILITEITSSTUDIE ZUIDERKEMPEN

Om de mobiliteitsproblematiek bovenlokaal aan te pakken zal de provincie Antwerpen de mobiliteitsstudie Zuiderkempen uitvoeren. De stad Lier zal meewerken aan deze studie.

Schepen Bert Wollants: ‘In het verleden werden reeds verschillende studies uitgevoerd met betrekking tot het gebied gelegen tussen de E313 en de N10. Deze studies, die vaak hun oorsprong hadden in mobiliteitsplannen en ruimtelijke structuurplannen, waren niet steeds op elkaar afgestemd. Het is nu de bedoeling dat de mobiliteitsvisie streeft naar uniformiteit en dat de verschillende studies en resultaten op elkaar worden afgestemd. Vervolgens moet gesignaleerd worden welke lacunes er nog bestaan en welke probleemsituaties nader moeten onderzocht worden.

Concreet betekent dit dat vanuit een grondige probleemanalyse gezocht wordt naar oplossingen voor gemeentelijke mobiliteitsproblemen vanuit een bovenlokaal perspectief. De bovengemeentelijke mobiliteitsstudie moet leiden tot een uitvoerbaar actieprogramma, met projecten die inspelen op verschillende vervoersmodi. Bij de studie wordt uitgegaan van co-modaliteit en het STOP-principe. Bij co-modaliteit wort gestreefd naar complementariteit tussen vervoersmodi. Het STOP-principe garandeert een multimodale aanpak van de mobiliteit door de verschillende modi in orde van belang te beoordelen: Stappen, Trappen, Openbaar Vervoer en Privaat Vervoer. De studie gaat begin 2020 van start en loopt tot het najaar 2022’.

Tekst: DéBé

Foto: RM

Begindatum: 
donderdag, 3 oktober, 2019
Einddatum: 
donderdag, 3 oktober, 2019

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK