LIER NEEMT DEEL AAN HET TRAJECT ‘VEERKRACHTIGE DORPEN, SAMEN STERK!’

In het bijzonder met de focus aanvankelijk op de deelgemeente Koningshooikt, gaat Lier deelnemen aan het project ‘Veerkrachtige dorpen, samen sterk!’ van de provincie Antwerpen. Met dit participatietraject wenst de provincie in te spelen op de noden waarmee de dorpen vandaag mee te maken hebben: minder sociale contacten, mobiliteitsproblemen, vergrijzing, klimaat en energie, minder voorzieningen … Samen met de lokale besturen en de inwoners gaat de provincie op zoek naar oplossingen voor nieuwe uitdagingen.

Centrale thema’s zijn naast de hierboven vermelde, ook basisvoorzieningen inzake onderwijs, openbare diensten en eerstelijnsvoorzieningen, handel en bedrijvigheid, wonen en open ruimte. Plaatselijke besturen kunnen zelf aangeven binnen welk thema ze een project willen uitwerken. De uitgangspunten van het project zijn: SAMEN: dit is op vraag en in nauwe samenwerking met het gemeentebestuur; OP MAAT: omdat elke dorp zijn eigenheid heeft, wordt per dorp een aanpak uitgewerkt. GEINTEGREERD: de vraagstukken die leven in dorpen hebben een sterke onderlinge samenhang. Door integraal te werken wordt gezocht naar oplossingen die positief zijn voor meerdere uitdagingen. GEDRAGEN: een gedragen traject heeft meer kans op langdurig succes en sluit beter aan bij de werkelijke behoefte. Van start wordt gegaan in Koningshooikt. Op basis van de opgedane ervaringen zijn op termijn ook toepassingen mogelijk in andere Lierse wijken.

Tekst: DéBé

Foto: RM

Begindatum: 
donderdag, 2 juli, 2020
Einddatum: 
donderdag, 2 juli, 2020

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK