LIER IS EEN HARTVEILIGE STAD

Elke dag krijgen bijna 30 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Slechts 7% overleeft een dergelijke noodsituatie. Nochtans is de kans op overleving 70%, wanneer het slachtoffer de eerste drie à vier minuten wordt gereanimeerd. Het project ‘Steden en Gemeenten Hartveilig’ wil de overlevingskans bij mensen met een hartstilstand zo groot mogelijk maken. De stad Lier zorgt er in samenwerking met het Rode Kruis voor dat Lier een Hartveilige stad wordt.Volgens burgemeester Frank Boogaerts investeert de stad in defibrillatoren op verscheidene locaties in  Lier. Momenteel beschikt Lier over één automatische externe defibrillator bij de lokale politie. Deze maand komen er extra defibrillatoren bij op drukbezochte plaatsen van de vrijetijdsinfrastructuur: aan de buitenkant van sporthal de Komeet, aan de buitenkant van cultuurcentrum de Mol naast de atletiekpiste en aan de hoofdingang van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans. De stad koos ervoor om deze toestellen openbaar en aan de buitenkant op te hangen zodat iedereen in nood er gebruik kan  van maken.Om Lier hartveilig te maken stapte de stad in het project ‘Steden en Gemeenten Hartveilig’ van het Rode Kruis Vlaanderen en werd een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. In het kader van het project werd ook een hartveilig team samen gesteld, waarvan o.m. Johan Engels en Koen De Feyter  van het H.-Hartziekenhuis, Hilde Van Eester en Tinne Heylen va    n het Rode Kruis Lier, Els Delafortrie van het Rode Kruis Vlaanderen en vanuit de stad de noodplanambtenaar, de sporrtfunctionaris en de seniorenconsulent deel uitmaken.Zoals bleek uit de toelichting door schepen Ivo Andries werden in samenwerking met het Rode Kruis vormingssessies aangeboden aan het personeel, in eerste instantie aan het personeel werkzaam op bovenvermelde locaties zodat ze het toestel op een gepaste wijze kunnen gebruiken. Later dit jaar worden ook opleidingen voor verenigingen, sportclubs, scholen en bedrijven voorzien. Ook zij kunnen in het project instappen. Naar de toekomst toe bekijkt de stad of er een budget is om ook op andere openbare plaatsen een toestel te kunnen ophangen. Mogelijke locaties zijn de Grote Markt en de KTA-site. De toestellen zulle n altijd bereikbaar zijn, zodat ze op ieder moment kunnen worden ingezet. De kostprijs per toestel bedraagt het onderhoud inbegrepen 1.500 euro.

Begindatum: 
dinsdag, 13 oktober, 2015
Einddatum: 
dinsdag, 13 oktober, 2015

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK