LIER BLIKT TERUG OP 50 JAAR MIGRATIE

Op de erfgoeddag werd in Lier 50 jaar migratie herdacht. Het is immers 50 jaar geleden dat België akkoorden afsloot met Marokko en Turkije om arbeiders naar ons land te halen. Met een tentoonstelling in het Timmermans-Opsomermuseum en een filmvoorstelling in cultuurcentrum Vredeberg werden tal van herinneringen opgehaald.

Bij de opening van de tentoonstelling verwees burgemeester Frank Boogaerts naar de diverse vormen van migratie. In Lier verblijven momenteel 106 nationaliteiten. De Nederlanders, de Turken, de Roemenen, de Polen en de Marokkanen vormen de grootste groepen. 50 jaar gelden lag de focus bij migratie op het werk. De arbeiders kwamen naar hier met het idee om later terug te keren. Vandaag is de klemtoon verlegd naar inburgering en integratie. Van de nieuwkomers wordt verwacht dat ze zich inschakelen in onze maatschappij met haar regels en wetten.

Kennis van de taal van de gemeenschap waarin men leeft is dan ook van het grootste belang. 50 jaar gelden werd de taal geleerd op de werkvloer en ging het om het dialect gesproken door de arbeiders. In het kader van een harmonieuze samenleving nodigde de burgemeester de nieuwkomers uit om taallessen en inburgeringsstrategieën te volgen, deel te nemen aan culturele en sportactiviteiten en aan te sluiten bij de adviesraden, de clubs en de verenigingen.

Het woord werd eveneens gevoerd door üseyin Balci, voorzitter van de Lierse diversiteitsraad, initiatiefnemer van de tentoonstelling. De expo brengt volgens hem een stukje Lierse geschiedenis, meer bepaald de geschiedenis van de eerste generatie Turkse en Marokkaanse gastarbeiders in Lier. Daarna volgde een rondleiding met Aysel Bayraktar als gids.

Het gezelschap begaf zich vervolgens naar cultuurcentrum Vredeberg voor de film over de eerste generatie Turkse en Marokkaanse arbeidersmigranten. Ook hier zorgde Aysel Bayraktar voor de inleiding bij de film. Zij dankte iedereen die betrokken was bij de realisatie ervan: de pioniers die persoonlijk materiaal ter beschikking stelden, de vele medewerkers en in het bijzonder Martine Van Gorp en haar echtgenoot Geert.

Na de filmvoorstelling ontspon zich een samenspraak met de getuigen uit de film en kon deelgenomen worden aan een Turks en Marokkaans diner. De film (om 16 uur) en het diner (om 17.30 uur – inschrijvingsprijs 5 euro per persoon) worden overgedaan op 1 mei. Reserveren is noodzakelijk en kan via het Liers Cultuurcentrum, tel. 03-488 06 79. De tentoonstelling in het Timmermans-Opsomermuseum kan nog bezocht worden tot 18 mei.

Begindatum: 
zondag, 27 april, 2014
Einddatum: 
zondag, 18 mei, 2014

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK