LIER IS BIJTJESVRIENDELIJK

De week van 27 mei tot 3 juni werd uitgeroepen tot "week van de bij" in Vlaanderen. Met dit initiatief wil de Overheid de aandacht vestigen op de belangrijke rol die bijen spelen onder meer in de voedselvoorziening. Bestuiving door insecten is noodzakelijk voor meer dan 75% voedingsgewassen.
Ook de Stad Lier wil haar steentje BIJdragen en ervoor zorgen dat Lier in de toekomst bijvriendelijker wordt. Er werden al belangrijke stappen ondernomen om de bijenpopulaties aan te trekken, onder meer door het  het plaatsen van een bijenhotel aan de stadsvest Anton Bergmann, in tuin SAMWD en aan de Jutse plassen. De reductie van bestrijdingsmiddelen werd aangemoedigd en bloemenweides werden aangeplant, zoals op de begraafplaats Kloosterheide en bloembollen op verscheidene plaatsen in de stad.Zo werden er om de biodiversiteit te verhogen, en om meer specifiek de honing- en wilde bijen van voedsel te voorzien, krokusbloembollen aangeplant op de Pallieterdriehoek, begraafpark Mechelsesteenweg, Liersebaan en Aarschotsesteenweg. In het najaar volgen nog krokusbloemaanplantingen in het kader van de herinrichting van het pleintje aan de kapel in de Schoolstraat. Krokussen zijn immers uitstekende leveranciers van nectar en stuifmeel voor bijen.De Stad Lier denkt ook aan de sensibilisering van de inwoners, van de landbouw, de KMO's en de eigen diensten.
Na de goedkeuring van het bijenactieplan kan Lier nu trots de titel dragen van bijvriendelijke gemeente.
 
Tekst: KH
Foto: RM
Begindatum: 
maandag, 4 juni, 2018
Einddatum: 
maandag, 4 juni, 2018

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK