LIER AAST OP TITEL VAN SPORTELGEMEENTE 2014

Het schepencollege heeft beslist om deel te nemen aan de actie ‘Sportelgemeente 2014’. Uit onderzoek blijkt dat de helft van de 50-plussers niet aan sport doet. Daarom ging Bloso in het voorjaar van 2009 van start met een sensibiliseringscampagne voor 50-plussers onder het motto ‘Sportelen, beweeg zoals je bent’.

Via deze campagne wordt de nadruk gelegd op het sporten op eigen niveau, eigen ritme en eigen tempo en op het belang van sociale contacten en het beleven van plezier via de sport. Het is een feit dat fysiek actief blijven, zeker op hogere leeftijd,  een positieve invloed heeft op de levenskwaliteit. Bloso zet ook in 2014 de campagne verder. Om de titel van Sportelgemeente te behalen, moet volgens schepen Ivo Andries, voldaan worden aan 7 basiscriteria.

(1)   

Overleg organiseren met lokale organisaties die actief zijn rond seniorenwerking en seniorensport.

(2)   

Minimum 2 gemeentelijke sportelactiviteiten organiseren, waaronder 1 lessenreeks.

(3)   

Het logo en de naam ‘sportelen’ gebruiken bij alle sportinitiatieven.

(4)   

Initiatieven ingeven op de sportelwebsite.

(5)   

Aandacht besteden aan sportelen op de gemeentelijke website en er de link leggen naar de sportelwebsite.

(6)   

Sportelinformatie opnemen in het gemeentelijk infoblad.

(7)   

Initiatieven nemen om het sociale aspect van sportelen te benadrukken.

 

De stad voldoet aan al deze voorwaarden en komt bijgevolg in aanmerking om Sportelgemeente te worden. Bloso ondersteunt de actie door gratis promotiemateriaal ter beschikking te stellen.

Begindatum: 
woensdag, 9 april, 2014
Einddatum: 
woensdag, 9 april, 2014

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK