LEESKRING ANDERSTALIGEN START IN APRIL

Vormingsplus regio Mechelen en de stad Lier organiseren reeds enkele jaren het project ‘Den Babbelier’, waar anderstaligen en Nederlandstaligen de kans krijgen om elkaar in een ongedwongen sfeer te ontmoeten en met elkaar Nederlands te praten. Anderstaligen met een hoger taalniveau gaven aan dat ook zij nood hebben aan oefenkansen Nederlands. Om aan deze vraag te voldoen en om aanvullend te werken op het aanbod van ‘Den Babbelier’ wordt een leeskring anderstaligen opgericht die in april 2016 effectief van start zal gaan in de bibliotheek. Deze leeskring wordt opgericht samen met Vormingsplus en het Centrum voor Volwassenenonderwijs.

Omwille van de grote vraag naar oefenkansen Nederlands, wordt gestart met twee groepen – één in de namiddag en één ’s avonds -, die elk maximum 10 deelnemers zullen tellen. De begeleiding wordt uitbesteed aan twee deskundige freelancers, om zodoende continuïteit en professionaliteit te waarborgen. Vormingsplus dient voor dit project een subsidiedossier in bij het Vlaams Fonds voor de Letteren en treedt op als opdrachtgever voor de freelance begeleiders. De stad voorziet zowat de helft van de nodige middelen  - 3 maal 3.000 euro voorzien in het meerjarenplan 2016-2018 – en zorgt voor promotiemateriaal, infrastructuur, boeken en materiaal. Omdat de leeskring samenkomt in de bibliotheek, kunnen de deelnemers niet alleen kennismaken met de Nederlandstalige literatuur, maar ook met het aanbod en de werking van de bibliotheek.

Begindatum: 
woensdag, 13 januari, 2016
Einddatum: 
woensdag, 13 januari, 2016

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK