LEERRIJK STARTERSCAFE VAN JCI

Op initiatief van de JCI-afdelingen van Antwerpen, Gheel-en-Thals, Lier en Mechelen had in de businessruimten van het Lierse-stadion een beurs voor startende ondernemers plaats. Aan dit ‘Starterscafé’ werd deelgenomen door tal van bedrijven en organisaties die over de nodige know-how en ervaring beschikken en nuttige tips konden geven bij het opstarten van een  eigen zaak.

Bij aanvang van het ‘Starterscafé’ werd het welkomstwoord uitgesproken door commissiedirecteur Phaedro Thys. Aansluitend verwees burgemeester Frank Boogaerts naar het gunstig ondernemersklimaat in Lier. Een onderneming starten is risicovol en wordt best niet onvoorbereid gedaan. De stad Lier telt naast een wereldspeler als Van Hool, meer dan 100 KMO’s die hoofdzakelijk gevestigd zijn in de KMO-zones Duwijck I en II. Momenteel wordt een onderzoek ingesteld naar de bijkomende behoeften aan bedrijventerreinen. Lier heeft ook een bloeiend handelscentrum vol kleinhandels- en horecazaken.

Nu de zelfstandige kleinhandelaar het niet gemakkelijk heeft, treft de stad maatregelen om hieraan te verhelpen en een gunstig ondernemersklimaat te scheppen. In dit opzicht werd een ‘Verordening Detailhandel’ opgemaakt. Naast de centrumbon is ook de invoering van het premiestelsel van 10.000 euro voor starters bij de invulling van een leegstaand handelspand in het kernwinkelgebied een opvallend initiatief. Sinds midden 2015 werden reeds 18 van deze premies toegekend en staan nog 4 kandidaten in de wachtrij. Meer algemeen vestigden zich in Lier in 2016 264 starters en doet de stad het duidelijk beter dan het Vlaams gemiddelde. Tijdens de beurs konden tal van  infostanden bezocht worden en werden interessante uiteenzettingen gegeven door meerdere sprekers.

Tekst Herman De Belder

Foto's: Mon Rottiers

Begindatum: 
woensdag, 22 maart, 2017
Einddatum: 
vrijdag, 24 maart, 2017

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK