LEERLINGEN VAN BASISSCHOOL STADSPARK VERTOEFDEN EVEN OP DE MAAN

Een aantal Vlaamse en internationale leerkrachten-in-opleiding verbonden aan de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, heeft voor de 194 leerlingen van de basisschool stadspark een reeks workshops gegeven rond het thema ‘leven op de maan’. Het was de bedoeling om de kinderen duidelijk te maken hoe het leven op de maan er concreet zou kunnen uitzien.

De workshops vormden de slotactiviteit van een internationale, week, waarbij het ‘Steam-onderwijs’ centraal stond. Dit is een innovatieve vorm van onderwijs waarbij creatieve bruggen worden geslagen tussen enerzijds STEM-vakken (Science, Technology, Engineering and Mathematics) en anderzijds ‘Arts’. Via artistieke expressie worden de kinderen in contact gebracht met wetenschap en techniek. De internationale ‘STEAM-week’ kadert op haar beurt o, het ruimere internationale samenwerkingsverband ‘SPACE’ (Strategic Partnership: Agents of Challenge in Education) met Noorse, Ierse, Portugese en Nederlandse partners, dat wordt gefinancierd door de Europese overheid en de steun geniet van het European Space Research and Technology Centre (ESTEC). Dot brengt de deelnemers bij het thema ruimte en leven op de maan. Tijdens de workshops bouwden de leerlingen raketten, bekeken ze beelden van astronauten en hadden ze aandacht voor de planeten en het fenomeen luchtweerstand.

 

 

Begindatum: 
maandag, 28 november, 2016
Einddatum: 
maandag, 28 november, 2016

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK