KORTERE OPENINGSUREN VAN STATIONSLOKETTEN LIER

Vanaf 1 maart 2024 gaat de NMBS de openingsuren van de loketten in meerdere stations aanpassen. Dit zal ook in Lier het geval zijn. Gemeenteraadslid Freddy Callaerts (Vooruit) vroeg tijdens de jongste raadszitting of het stadsbestuur zicht heeft op de aanpassingen en of in overleg kan gegaan worden met de bevoegde minister Georges Gilkinet om tot een aanvaardbare oplossing te komen.

Volgens de NMBS zou het terugschroeven van de openingsuren het gevolg zijn van de toenemende digitale verkoop van treintickets. Interpellant vond dit een zwak excuus en verwees naar de digitale kloof waarmee vooral ouderen geconfronteerd worden. Komt daar nog bij dat heel wat mensen de trein mijden, omdat ze zich niet veilig voelen. Lege stations zullen dit gevoeld zeker niet wegnemen. Hij betreurde dan ook de afbouw van de fysische dienstverlening. Volgens schepen Bert Wollants zijn de loketten momenteel geopend in de week van 5.45 tot 20 uur, op zaterdag van 6 tot 20 uur en zondag van 7.45 tot 15 uur. Vanaf 1 maart zal dit van 7 tot 14.15 uur het geval zijn in de week en van 8 tot 15.15 uur op zaterdag en zondag. Als volksvertegenwoordiger sprak Bert Wollants de bevoegde minister hierop aan, omdat het hier een federale bevoegdheid betreft. Volgens Georges Gilkinet is de aanpassing niet in strijd met het bestaande beheerscontract. Voor mogelijke aanpassingen moet dan ook aangeklopt worden bij de partners in de federale regering.

Tekst  DéBé

Foto  Luc Peeters

Begindatum: 
vrijdag, 2 februari, 2024
Einddatum: 
vrijdag, 2 februari, 2024

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK