KONINGSHOOIKT HULDIGT VRIJWILLIGERS VAN VERENIGINGEN

Naar aanleiding van de week van de vrijwilligers werden de bestuursleden en de vertegenwoordigers van de Hooiktse verenigingen al voor de derde maal in het Koningshof ontvangen. Dit gebeurde als blijk van waardering, op initiatief van de dorpsraad die het verenigingsleven binnen de kleine dorpsgemeenschap wenst te stimuleren.

In aanwezigheid van burgemeester Frank Boogaerts en de schepenen Ivo Andries en Lucien Herijgers werden de talrijke genodigden toegesproken door Dirk Frans, voorzitter van de dorpsraad. Koningshooikt telt 43 verenigingen die zorgen voor een divers aanbod en gericht zijn op alle doelgroepen. Ze zijn actief op sportief, cultureel en sociaal vlak en zetten zich vaak in voor het goede doel. De vrijwillige medewerkers zijn de drijvende krachten binnen de verenigingen en betekenen vaak een vangnet voor de dorpsgenoten. Omringd door de medebestuursleden van de dorpsraad, deed de voorzitter nog een oproep om tijdig tot verjonging van de rangen over te gaan.

Begindatum: 
maandag, 9 maart, 2015
Einddatum: 
maandag, 9 maart, 2015

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK