KOEPEL VOOR CULTUURBELEID HULDIGT VERDIENSTELIJKE VRIJWILLIGERS

In aanwezigheid van mandatarissen van stad en OCMW en een talrijke schare vrijwilligers  bracht de  Koepel hulde aan alle vrijwilligers  voor hun belangeloze inzet en zette Tom Van De  Vel en  Luc Camps in de bloemetjes als vrijwilliger van het jaar.
 
 
Schepen Van Cultuur Ivo Andries opperde  dat elke  vrijwilliger bijdraagt  aan de leefbaarheid en de sociale samenhang  van onze  leefgemeenschap. 
“Het cultureel leven  kan eenvoudigweg  niet   zonder de hulp en inzet van zijn vrijwilligers” klonk het .

Voor voorzitter van de deelraad Muziek en Podiumkunsten Philip De Koninck is
Tom  Van De Vel  zijn engagement voor de vluchtelingen in Lier grenzeloos. Met het project ‘ Woonhulp voor vluchtelingen ‘     gaat hij  als coördinator op zoek naar huurbare woningen om deze mensen te huisvesten.Bij OXFAM is hij organisator van het festivalcafé in CC Vredeberg tijdens het jaarlijkse  MOOOV filmfestival. Ook de Poppentovertrein , die  jaarlijks  in Den Bril honderden kinderen een fijne zondagvoormiddag bezorgt, kan op zijn gewaardeerde steun rekenen.

Luc Camps , meester-schrijnwerker  en bootvisser  bouwde de voorbije  jaren   belangeloos  al tien authentieke palingschuiten  voor de  toeristische rondvaarten op de Binnennete door de Moedige Bootvissers.“Onze boten kunnen maximum  maar 11 jaar meegaan” vertelt Luc Camps. .” Ik  werk er met veel  plezier aan en het  kost de bootvissers en de stad geen cent”.

Beide laureaten ontvingen een oorkonde  en een klein cadeau uit handen van schepen Andries en  cultuurvoorzitter Van Steenkiste , die in zijn laatste toespraak  hoopt  dat wie ook onze stad in de toekomst zal besturen oog zal blijven hebben voor kunst en cultuur, niet omwille van de economische rentabiliteit, maar omwille van de schoonheid. 

 

Tekst: LR
Foto's RM
Begindatum: 
zondag, 3 juni, 2018
Einddatum: 
zondag, 3 juni, 2018

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK