KIWANIS-STEUN VOOR DE SPEELHOEVE

Een delegatie van Kiwanis Lier Twee Neten heeft een cheque van 6.265,38 euro overhandigd aan Bart Vanmechelen, directeur van De Speelhoeve in Vremde. Het bedrag is bedoeld voor de aankoop van een plafond til-lift voor het dagverblijf voor kinderen en jongeren van 2 tot 21 jaar met mentale en/of motorische beperkingen. De cheque omvat de opbrengst van de benefietavond met Steven Goegebeur, die in cultuurcentrum Vredeberg zijn ‘Best Off Comedy-show’ opvoerde.

De Speelhoeve is een heilpedagogisch dagverblijf en een multifunctioneel dagcentrum voor kinderen en jongeren van 2 tot 21 jaar met mentale en/of motorische beperkingen. Volgens directeur Bart Vanmechelen is het de bedoeling om de kinderen zo dicht mogelijk bij hun thuissituatie ontwikkelingsbegeleiding en therapie te bieden. Dit alles gebeurt in een aangepaste omgeving met een team van deskundige opvoed(st)ers en para-medici. In het totaal werken hier een 20-tal personen, w.o. 13 voltijdse equivalenten in loondienst.

Het aanbod bestaat uit een geïntegreerde leefgroepwerking met een multidisciplinaire paramedische omkadering waarbij leren, therapieën en verzorging een weldoordacht geheel vormen, aangepast aan de individuele zorgvragen van ieder kind. Het spelen, leren en werken gebeurt in kleine groepen van kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd en is aangepast aan de individuele zorgvraag en mogelijkheden van ieder kind. Er zijn drie leefgroepen; ‘Goudwoud’ voor kinderen van 2 tot 7 jaar, ‘Klaterwater’ voor kinderen tussen 7 en 12 jaar en ‘de Regenboog’ voor kinderen tussen 12 en 21 jaar. Naast onderwijs, opvoeding, medische en kunstzinnige therapieën en verzorging, gaan de kinderen geregeld zwemmen, paardrijden en een  uitstap maken. Het pedagogisch uitgangspunt is de Steinerpedagogie voor kinderen met ontwikkelingsproblemen.

Omdat er in een leefgroep veel moet getild worden en de kinderen groter en zwaarder worden, was de installatie van een plafondlift dringend noodzakelijk. Wie De Speelhoeve financieel wil steunen kan een bedrag overschrijven op rekening 523-0455775-47. Vanaf 40 euro zijn giften fiscaal aftrekbaar. De Speelhoeve is gevestigd aan de Vremdesesteenweg 23 in 2531 Boechout-Vremde. Meer informatie is beschikbaar op www.despeelhoeve.be. 

Tekst: Herman De Belder

Foto: Mon Rottiers

Begindatum: 
woensdag, 22 maart, 2017
Einddatum: 
woensdag, 22 maart, 2017

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK