KANDIDATEN VOOR DE JURY VAN ASSISENZAKEN UITGELOOT

Zoals dit om de 4 jaar het geval is, dienen in de loop van 2021 de lijsten van gezworenen om te zetelen in de jury voor een assisenhof opnieuw opgemaakt worden. De loting hiervoor dient in het openbaar te gebeuren door de burgemeester, in aanwezigheid van twee schepenen: in dit geval Ivo Andries en Rik Pets. De gezworenen worden bij loting aangewezen uit de kiezerslijsten opgesteld met het oog op de wetgevende verkiezingen van 2019.De burgemeester diende 2 cijfers te trekken: het eerste dat de éénheden voorstelt, het tweede voor de tientallen. Op deze manier kwam het getal 98 uit de bus. Personen waarvan het rangnummer op de kiezerslijst eindigt op 98, worden op de voorbereidende lijst van de gezworenen ingeschreven. Alleen de uitgelote kiezers die geboren zijn na 1 januari 1956 en voor 2 januari 1993, komen in aanmerking. De namen worden vervolgens op de provinciale lijst geplaatst, in afwachting van een eventuele oproeping. 

Tekst: DéBé

Foto's: ROM

Begindatum: 
donderdag, 21 januari, 2021
Einddatum: 
donderdag, 21 januari, 2021

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK