JUBILEUMSALON VAN FOTOGROEP PALLIETER

Onder ruime belangstelling werd in het Vleeshuis het 50ste fotosalon van de Koninklijke Fotogroep Pallieter geopend. Het salon kan nog bezocht worden tijdens het weekend van 4 en 5 juni en dit telkens van 10 tot 18 uur. Het is het resultaat van een jaar onverdroten werking van de 30 leden.

De talrijke genodigden werden welkom geheten door voorzitter Chris Discart, die verwees naar het 50-jarig bestaan van de Fotogroep en de toekenning van de titel van ‘koninklijke’ door gouverneur Cathy Berx. Zij bracht tevens hulde aan medestichter Frans Dams, nog steeds actief lid van de club. Als directeur van het centrum voor Beeldexpressie stelde directeur Karel Geukens dat we in onze multimediale wereld overspoeld worden met beelden, gelukkig ook met kwaliteitsbeelden. Hij benadrukte het belang van de amateurfotografie en liet het aan het oordeel van de toeschouwers over of fotografie kunst is en fotografen als beeldkunstenaars kunnen beschouwd worden.

Burgemeester Frank Boogaerts keerde terug naar 28 augustus 1965 toen de Fotogroep Pallieter werd opgericht door 7 amateurfotografen: Jean Bonné, Frans Dams, René De Voeght, Jan Van Beirs, Jef Verworst, Leo Wouters en Beatrice Wuyts. Het doel was het beoefenen van de kunstfotografie. Aanvankelijk hadden de bijeenkomsten plaats in de bovenzaal van d’Eycken Boom aan de Grote Markt. Toen de nood aan een groter lokaal voelbaar was, kon met de hulp van het OCMW een pand in de Sint-Margarethastraat in het begijnhof betrokken worden. Spreker beschreef Fotogroep Pallieter als een bloeiende, stabiele vereniging, die stoelt op vriendschap en samenhorigheid. Geregeld wordt door de leden met succes deelgenomen aan nationale en internationale wedstrijden. Met de nodige felicitaties werd het salon plechtig geopend.

Begindatum: 
vrijdag, 27 mei, 2016
Einddatum: 
zondag, 5 juni, 2016

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK